Tehtävät aineryhmille

Helmikuu:

- Määritelkää, miten oppimisen arvioinnin erityispiirteet toteutuvat oppiaineittain ja vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9?

- Kirjoittakaa suoraan oppiaineen alle jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden arviointi-sivuun mahdolliset omat painotuksenne. Liittäkää Merikaupunki Kotka-logo sekä kursivoikaa teksti.

*Esimerkin käsityön aineryhmän painotuksesta ja tekstin sijoittelusta löydät täältä.Tammikuu:

- Määritelkää oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet ja tehtävät, oppiaineittain ja vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9

- Määritelkää miten ohjaus, eriyttäminen ja tuki toteutuu oppiaineittain ja vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9?

- Lukekaa ePerusteista tänne siirretyt vuosiluokkaistetut tavoitteet ja sisällöt läpi. Ilmoittakaa, jos huomaatte korjattavaa tms.

POLKU PERILLE:

OPS 2016, Perusopetus
--> Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
--> Valitkaa ensin vuosiluokkakokonaisuus (1-2, 3-6 tai 7-9) jota halutte tarkastella.
--> Oppiaineet
--> Oma oppiaineenne
--> Tavoitteet ja sisällöt TAI --> Ohjaus, eriyttäminen ja tuki TAI --> Oppimisympäristöt ja työtavat
--> oikea vuosiluokka
(valitaan vain tavoitteissa ja sisällöissä)

Tehtynä viim. su 31.1.2016

Marras-joulukuu:

- Määritelkää mahdolliset lisämääritykset tavoitteiden ja sisältöjen suhteen omaan oppiaineeseenne vuosiluokittain.
Työstäminen ePerusteisiin, tavoitteiden ja sisältöjen alle avautuvaan uuteen tekstikenttään.

Polku ePerusteissa:

kirjautuminen

https://virkailija.opintopolku.fi/virkailijan-stp-ui/html/index.html#/etusivu

--> suunnittelu ja tarjonta (vasen yläkulma)
--> Ops työkalu--> Kotkan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
--> opetus eri vuosiluokilla (toinen välilehti vasemmalta)
--> sinisestä navigaatiopalkista vasemmalta valitkaa vuosiluokkakokonaisuus (esim. vuosiluokat 1-2)
--> oma oppiaineenne
--> vuosiluokka (esim. 1.vuosiluokka)

--> ensimmäinen välilehti "tavoitteet"
--> muokkaa painikkeesta avautuu uusi tekstikenttä, johon voi tarkentaa tavoitteita

ja

--> toinen välilehti "sisältäalueet"
--> muokkaa-painikkeesta avautuu uusi tekstikenttä, johon voi tarkentaa sisältöjä

--> tallennus

* Tämän jälkeen aineisto siirretään Peda.Net:iin koordinaattorin toimesta.
Tällöin avataan tavoitteet ja sisällöt yleiseen tarkasteluun ja mahdollistetaan kommentointi.
(Tod.näk. aika kommentoinnille on tammikuu-16.)

Tehtynä viim. pe 11.12.2015


Loka-marraskuu:

- Määritelkää tavoitteet ja keskeiset sisällöt oppiaineittain ja vuosiluokittain 1,2,3,4,5,6,7,8 ja 9 5.11.2015 mennessä - > Julkaisu ePerusteet-sivuilla

- Määritelkää miten laaja-alainen osaaminen (L1 - L7) toteutuu oppiaineittain ja vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9 5.11.2015 mennessä -> Julkaisu Peda.Net-sivuilla, oman oppiaineen alle