Oppilaaksiottoalue

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2019-2020 koskevat hakemukset tulee toimittaa pe 22.2.2019 mennessä. Hakemus toimitetaan siihen kouluun, josta koulupaikkaa haetaan.

Toissijaisten oppilaiden osalta pidetään kouluun mahtumisen kriteetinä 24 oppilasta/luokka, ja/tai oppilaan ottaminen ei saa aiheuttaa uusien opetusryhmien muodostamista. Mikäli ns. toissijaisia oppilaita on enemmän kuin koulussa lukuvuoden alussa aloittaville vuosiluokille voidaan ottaa, tehdään ratkaisu arpomalla. Painotteisen opetuksen luokkien (kaksikielinen opetus sekä musiikki- ja liikuntaluokat) osalta noudatetaan oppilaaksi ottamisessa testejä.

Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia
ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

Liitteet:

Hakemus toissijaiseen kouluun