Oppilaaksiottoalue

Koulunkäyntioikeus Kotkan kouluun vieraan kunnan oppilaalle

Muut kuin Kotkassa asuvat oppilaat voivat hakea koulupaikkaa kotkalaisesta koulusta. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta paikkaa haetaan ja rehtori toimittaa hakemuksen edelleen opetustoimenjohtajalle päätöstä varten. Jokainen hakemus käsitellään yksittäin ja päätökset tehdään pääsääntöisesti koskien yhtä lukuvuotta kerrallaan. Hakemus on siis toimitettava lukuvuosittain uudelleen, eikä aiempi myönteinen päätös takaa myönteistä päätöstä jatkossa.

Liitteet:

Hakemus Kotkan kaupungin kouluun vieraan kunnan oppilaalle