Oppilaaksiottoalue

Oppilaan oma koulu

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan osoitteen mukaan. Kotka on jaettu alueisiin (oppilaaksiottoalue), joissa jokaisessa toimii alakoulu. Tämä on oppilaan oma lähikoulu, johon kaikki alueen oppilaat tulevat.

Alakoulujen alueet yhdistyvät edelleen yläkoulualueeksi.

Lisätietoja lähikouluista saa Opetustoimesta Kirsti Meltolta, puh. (05) 234 5308 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tukitoimia ensisijaisesti lähikouluun. Mikäli se ei ole mahdollista tukitoimien vaativuuden vuoksi, opetuspaikka osoitetaan jostakin toisesta koulusta.

Lisätietoja tukitoimista ja erityisopetuksesta saa Opetustoimesta erityisopetuksen suunnittelija Anu Lehtiseltä, puh. 040 571 0347 tai tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh. 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2018-2019 koskevat hakemukset tulee toimittaa 21.2.2018 mennessä.

Toissijaisten oppilaiden osalta pidetään kouluun mahtumisen kriteetinä 24 oppilasta/luokka, ja/tai oppilaan ottaminen ei saa aiheuttaa uusien opetusryhmien muodostamista. Mikäli ns. toissijaisia oppilaita on enemmän kuin koulussa lukuvuoden alussa aloittaville vuosiluokille voidaan ottaa, tehdään ratkaisu arpomalla. Painotteisen opetuksen luokkien (kaksikielinen opetus sekä musiikki- ja liikuntaluokat) osalta noudatetaan oppilaaksi ottamisessa testejä.

Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia
ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

Liitteet:

Hakemus toissijaiseen kouluun