Oppilaaksiottoalue

Oppilaan oma koulu

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan osoitteen mukaan. Kotka on jaettu alueisiin (oppilaaksiottoalue), joissa jokaisessa toimii alakoulu. Tämä on oppilaan oma lähikoulu, johon kaikki alueen oppilaat tulevat.

Alakoulujen alueet yhdistyvät edelleen yläkoulualueeksi.

Lisätietoja lähikouluista saa Opetustoimesta Kirsti Meltolta, puh. (05) 234 5308 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tukitoimia ensisijaisesti lähikouluun. Mikäli se ei ole mahdollista tukitoimien vaativuuden vuoksi, opetuspaikka osoitetaan jostakin toisesta koulusta.

Lisätietoja tukitoimista ja erityisopetuksesta saa Opetustoimesta erityisopetuksen suunnittelija Minna Turpeiselta, puh. 040 571 0347 tai tukipalveluiden suunnittelija Anne Suolaselta, puh. 040 707 6981 tai sähköpostitse opetustoimi@kotka.fi.

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta, lukuvuotta 2019-2020 koskevat hakemukset tulee toimittaa pe 22.2.2019 mennessä. Hakemus toimitetaan siihen kouluun, josta koulupaikkaa haetaan.

Toissijaisten oppilaiden osalta pidetään kouluun mahtumisen kriteetinä 24 oppilasta/luokka, ja/tai oppilaan ottaminen ei saa aiheuttaa uusien opetusryhmien muodostamista. Mikäli ns. toissijaisia oppilaita on enemmän kuin koulussa lukuvuoden alussa aloittaville vuosiluokille voidaan ottaa, tehdään ratkaisu arpomalla. Painotteisen opetuksen luokkien (kaksikielinen opetus sekä musiikki- ja liikuntaluokat) osalta noudatetaan oppilaaksi ottamisessa testejä.

Muun kuin oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia
ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

Liitteet:

Hakemus toissijaiseen kouluun

Koulunkäyntioikeus Kotkan kouluun vieraan kunnan oppilaalle

Muut kuin Kotkassa asuvat oppilaat voivat hakea koulupaikkaa kotkalaisesta koulusta. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta paikkaa haetaan ja rehtori toimittaa hakemuksen edelleen opetustoimenjohtajalle päätöstä varten. Jokainen hakemus käsitellään yksittäin ja päätökset tehdään pääsääntöisesti koskien yhtä lukuvuotta kerrallaan. Hakemus on siis toimitettava lukuvuosittain uudelleen, eikä aiempi myönteinen päätös takaa myönteistä päätöstä jatkossa.

Liitteet:

Hakemus Kotkan kaupungin kouluun vieraan kunnan oppilaalle