Koulumatkat

Koulumatkat

Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen.

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun.

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta on vahvistanut päivitetyt koulukuljetusperiaatteet 22.3.2016. Periaatteet on päivitetty yhteistyössä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa koskien esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksien järjestelyjä.

Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulukuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden huoltajat voivat omalla kustannuksellaan järjestää lasten koulumatkat toisin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole heille riittävä.

Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Muulla kuin omalla lähikoulualueella koulua käyvät oppilaat

Muun kuin oman oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta. Päätös asiasta annetaan aina merkinnöin, että huoltaja vastaa oppilaan koulumatkan järjestelyistä ja kustannuksista.

.............................................................................................................

Kuljetusten anomiseen ja myöntämiseen liittyviä asioita hoitaa kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen, puh. 040 356 4981.

Kuljetusten käytännön järjestelyjä ja yhteydenpitoa liikennöitsijöihin hoitavat kuljetusten hoitajat Arto Nygren, puh. 040 631 1187 sekä Susanna Mykkänen, puh. 040 630 2975.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä