Kaksikielinen opetus englannin ja suomen kielillä

Kaksikielinen opetus englannin ja suomen kielillä


Kotkansaaren koulussa, Haukkavuoren toimipisteessä alkaa vuosittain kaksikielinen (englanti-suomi) opetusryhmä, mikäli opetusryhmän minimikoko (18) täyttyy. Opetusryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille. Oppilaaksi voi hakea myös muista kunnista. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta.

Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan oppimisvalmiutta mittaavilla testillä. Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua.

Kaksikielisen esiopetuksen ja perusopetuksen järjestelyistä lukuvuonna 2019- 2020 pidetään huoltajille yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipisteen ruokasalissa tammikuun 2019 aikana. Kaksikielisen opetuksen hakulomake palautetaan 15.2.2019 mennessä sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi tai postitse osoitteeseen Kotkansaaren koulu, Haukkavuoren toimipiste, Opintie 2, 48100 Kotka. Hakulomake postitetaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana koulutulokkaille ja on saatavilla myös tältä sivustolta.

Kaksikieliseen opetukseen hakeville järjestetään suomenkieliset oppimisvalmiuksia mittaavat testit Kotkansaaren koulun Haukkavuoren toimipisteessä helmikuussa myöhemmin ilmoitettuna aikana. Erillistä kutsua ei lähetetä, vaan kaikki määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ovat tervetulleita testiin.
Kaksikielinen opetus toteutetaan suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä (englanti-suomi) opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla.

Oppilaat voivat hakea iltapäivätoiminnan paikkaa samoin kuin muutkin perusopetuksen oppilaat.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rehtori Anu Tiilikainen, puhelimitse 0400 420 982 tai sähköpostitse anu.tiilikainen@kotka.fi.

The English Line education program

The English Line program for first graders - information and application

The City of Kotka continues the English Line program, if enough pupils sign up for the first grade (minimum of 18 students).
Regarding the program and application process the Kotkansaaren koulu/Haukkavuori School arranges a briefing in January (date given later), you are welcome to attend and learn more about the program.

The English Line program is primarily for local pupils from Kotka. Pupils from other municipalities can also be accepted. The pupil’s guardians are responsible for school transportation.

The program is open to pupils interested in studying in Finnish and English however these language skills are not required from applicants. The language abilities and maturity of the children will be evaluated with a learning readiness test prior to admission. A bilingual program requires extra effort from the child and if he or she has difficulties in learning, reading or writing, this should be considered before applying to the program. The English education program will be based on the Finnish primary school curriculum but it will be bilingual. This means, that the subjects and lesson hours will follow the same curriculum as the other primary schools in Kotka.

After school activities are provided according to strategy approved on 13.12.2016 by the Committee of services for children and adolescents. After school activities are organized in Finnish.

If you are interested in the program and would like your child to apply, please send an application by e-mail or mail by February.
More information: Principal Anu Tiilikainen, phone 0400 420 982 or by e-mail anu.tiilikainen@kotka.fi.

Application forms can be found here: https://peda.net/kotka/perusopetus2/ki/eol
Additional information: Juha Henriksson, Director of Education, City of Kotka, tel. 0400 371 396