Hakeminen toimintaan

Iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodeksi 2019-2020

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haku on lukuvuosikohtainen. Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019-2020 on 18.2.2019-18.3.2019. 

Hakeminen iltapäivätoimintaan tapahtuu iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Hakulomakkeita on jaettu eskareissa nykyisille eskareille ja kouluilla nykyisille ekaluokkalaisille. Lisäksi hakulomakkeita on saatavilla kouluilta, Opetustoimesta (Laivurinkatu 4) ja tältä sivustolta.

Hakemus palautetaan opetustoimeen.. Hakemuksen liitteineen voi tuoda osoitteeseen Laivurinkatu 4. Ulkopuolella on lukollinen postilaatikko, johon hakemuksen voi jäättää toimistoaikojen ulkopuolella. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Opetustoimi / iltapäivätoiminta, PL 257, 48101 Kotka. Sähköpostitse hakemuksen liitteineen voi toimittaa osoitteeseen anu.neuvonen@kotka.fi.

Kirjallinen vahvistus iltapäivätoiminnan paikan saamisesta tai jonoon jäämisestä postitetaan hakijoille toukokuussa 2019.

Mikäli johonkin ryhmään ei tule riittävästi hakijoita, ei ryhmää perusteta. Kotkan kaupungin omana toimintana olevien ryhmien minimikoko on 15 lasta.

Iltapäivätoiminnan paikkoja jaettaessa otetaan huomioon lapsen kanssa asuvien aikuisten työ- ja/tai opiskelutilanne. Mikäli kaikkia hakeneita ei voida ottaa ryhmään, on etusijalla lapset, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat. Tästä syystä hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus, josta käy ilmi työ/virkasuhteen vakituisuus tai määräaikaisuuden kesto tai todistus suoritettavista opinnoista. Todistus työssä olosta voi olla työtodistus, työsopimus tai muu todistus, josta käy ilmi työnantajan yhteystiedot ja työsuhteen kesto. Mikäli liitteitä ei toimiteta, käsitellään hakemus samanarvoisena kuin vailla työ/opiskelupaikkaa olevien hakemukset. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitettuja todistuksia ei voida huomioida.

Jos ette tarvitsekaan teille myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian koordinaattori Anu Neuvoselle (anu.neuvonen@kotka.fi).

Lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnan ryhmässä kun iltapäivätoiminnasta on tehty kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa ennen varsinaisen toiminnan alkua.

Hakeminen lukuvuodeksi 2018-2019

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haku on lukuvuosikohtainen. Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2018-2019 oli 5.2.-5.3.2018. Nyt meneillään on jatkuva haku. Hakulomakkeita saa tältä sivulta, Opetustoimesta (Laivurinkatu 4) sekä iltapäivätoiminnan ryhmistä tai kouluilta. Jos haet toimintaan tälle kuluvalle lukuvuodelle, käytä hakulomaketta lv. 18-19.

Iltapäivätoiminnan ryhmiin voidaan ottaa lapsia, jos ryhmässä on tilaa. Kirjallinen vahvistus iltapäivätoiminnan paikan saamisesta tai jonoon jäämisestä postitetaan hakijoille.

Jos ette tarvitsekaan teille myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian koordinaattori Anu Neuvoselle (anu.neuvonen@kotka.fi).

Lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnan ryhmässä kun iltapäivätoiminnasta on tehty kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa ennen varsinaisen toiminnan alkua.