Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, ovat toimintaa tervetulleita myös muiden luokkien oppilaat. Tällä hetkellä Kotkassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Kotkassa perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2018 - 2019 sekä kaupungin omana toimintana, että avustettana toimintana. Kaupungin lisäksi toimintaa järjestävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä sekä Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f.

Kotkassa iltapäivätoiminnasta vastaa koordinaattori Anu Neuvonen puh. 040 652 8979.