Iltapäivätoiminta

Ryhmien puhelinnumerot

Kaupungin ryhmät:
Hakalan koulun ryhmä 040 540 7855
Korkeakosken koulun ryhmä 040 5602867
Kotkansaaren koulun ryhmä 040 356 5084
Kyminkartanon koulun ryhmä 040 635 2139
Metsolan koulun ryhmä 040 154 5559
Mussalon koulun ryhmä 040 643 2307
Pihkoon koulun ryhmä 040 661 8591
Rauhalan koulun ryhmä 040 560 2826
Tavastilan koulun ryhmä 040 643 3001

Kotka-Kymin seurakunnan ryhmät:
Aittakorven seurakuntatlon ryhmä 044 752 9474
Mussalon seurakuntakodin ryhmä 044 752 9476
Otsolan koululla toimiva ryhmä 044 752 9482

Kotka Svenska Samskolan ryhmä 045 866 7691

Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Mikäli ryhmissä on tilaa, ovat toimintaa tervetulleita myös muiden luokkien oppilaat. Tällä hetkellä Kotkassa järjestetään ainoastaan iltapäivätoimintaa.

Kotkassa perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuonna 2019 - 2020 sekä kaupungin omana toimintana, että avustettana toimintana. Kaupungin lisäksi toimintaa järjestävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä sekä Kotka Svenska Samskolas garantiförening r.f.

Kotkassa iltapäivätoiminnasta vastaa koordinaattori Anu Neuvonen puh. 040 652 8979.