Poissaolot

Poissaolot

Peruskouluasetuksen mukaan huoltaja on velvollinen oppilaan poissaolon jatkuessa yli kolmen (3) päivän viimeistään kolmantena päivänä ilmoittaa poissaolosta oppilaan opettajalle tai kansliaan. Kaikista poissaoloista oppilaalla tulee olla kirjallinen selostus poissaolon syystä varustettuna HUOLTAJAN allekirjoituksella. Erityisistä syistä oppilas voi anoa vapautusta koulutyöstä.

Opettaja myöntää lyhyemmät lomat (1-5 päivää), rehtori kirjallisen anomuksen perusteella pidemmät. Loma-anomus tehdään Wilmassa kohdassa lomakkeet.