Musiikkiluokat

Musiikkiluokalle haku

Musiikkiluokilla tarkoitetaan luokkia, joille oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella pääsääntöisesti koko perusopetuksen ajaksi. Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin yleensä peruskoulussa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano on kiinteä, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla toteutuu.

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Kotkassa musiikkiluokkia on Rauhalan koulussa (3.-6.lk), Karhulan koulussa (7.-9.lk) ja Kotkansaaren koulussa (3.-9.lk).

Musiikkiluokalle voi hakea 2. luokan keväällä ja opiskelu musiikkiluokalla alkaa 3. luokan alussa. Musiikkiluokalle voi hakea kuka tahansa oppilas. Jos oppilas musiikinopiskelun perusteella valitsee koulukseen muun kuin lähikoulun, ei hän ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakuaika on alkukeväällä ja siitä tiedotetaan koulujen kautta.

Rauhalan huoltajainfon esitysmateriaali:
Esitys 22.1.2020


Huoltajatiedote:
Musiikkiluokka HUOLTAJALLE.pdf

Sähköinen hakulomake:
Sähköinen lomake

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O0iJ2pBC3kOlW2tlr1zJKabpemVZQ3tCmNvL4Tl9OehUQ1JJNE5DSUNOTDZERzQyNkdPWkJSUDE0TC4u

Paperinen hakulomake:
HAKULOMAKE musiikkiluokalle.pdf

Musiikkiluokalle pyrkivät oppilaat suorittavat testin, jonka avulla pyritään kartoittamaan, onko oppilaalla riittävästi rytmistä ja melodista lahjakkuutta musiikkiluokalla opiskelua varten. Testin melodiaosa tapahtuu laulamalla oppilaan itsensä valitsema laulu sekä laulamalla säveltapailutehtäviä opettajan ohjeen mukaisesti. Testin rytmiosa tapahtuu taputtamalla opettajan mallin mukaan erilaisia rytmiaiheita.

Oppilas, joka osaa soittaa jotakin soitinta, voi antaa vapaaehtoisen soittonäytteen soittamalla lyhyen kappaleen. Oppilaan tulee käyttää omaa soitintaan. Soittonäytteen antaminen ei välttämättä takaa musiikkiluokalle pääsyä.

Musiikkiluokkia koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Rauhalan koulu
Rehtori Ville-Matti Hurskainen
puh. 040 652 9967
  Kotkansaaren koulu
Rehtori Anu Tiilikainen
puh. 0400 420 982

Musiikkiluokat

Musiikkiluokilla tarkoitetaan luokkia, joille oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella pääsääntöisesti koko perusopetuksen ajaksi. Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa laajemmat tavoitteet kuin yleensä peruskoulussa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano on kiinteä, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla toteutuu.

Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen, sekä erilaiset projektit.

Kotkassa musiikkiluokkia on Rauhalan koulussa (3.-6.lk), Karhulan koulussa (7.-9.lk) ja Kotkansaaren koulussa (3.-9.lk).

Musiikkiluokalle voi hakea 2. luokan keväällä ja opiskelu musiikkiluokalla alkaa 3. luokan alussa. Musiikkiluokalle voi hakea kuka tahansa oppilas. Jos oppilas musiikinopiskelun perusteella valitsee koulukseen muun kuin lähikoulun, ei hän ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakuaika on alkukeväällä ja siitä tiedotetaan koulujen kautta.

Musiikkiluokalle pyrkivät oppilaat suorittavat testin, jonka avulla pyritään kartoittamaan, onko oppilaalla riittävästi rytmistä ja melodista lahjakkuutta musiikkiluokalla opiskelua varten. Testin melodiaosa tapahtuu laulamalla oppilaan itsensä valitsema laulu sekä laulamalla säveltapailutehtäviä opettajan ohjeen mukaisesti. Testin rytmiosa tapahtuu taputtamalla opettajan mallin mukaan erilaisia rytmiaiheita.

Oppilas, joka osaa soittaa jotakin soitinta, voi antaa vapaaehtoisen soittonäytteen soittamalla lyhyen kappaleen. Oppilaan tulee käyttää omaa soitintaan. Soittonäytteen antaminen ei välttämättä takaa musiikkiluokalle pääsyä.

Musiikkiluokkia koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Rauhalan koulu
Rehtori Ville-Matti Hurskainen
puh. 040 652 9967
Karhulan koulu
Rehtori Hanna Saarinen
puh. 040 735 4861
Kotkansaaren koulu
Rehtori Anu Tiilikainen
puh. 0400 420 982