Päivittäinen koulunkäynti

Päivittäinen koulunkäynti

Koulumatkat

Kotkan kaupunki / opetustoimi – tiedoksi huoltajalle

Kouluun.fi -palvelu – erilliskuljetusten aikataulut

Henkilöliikenneyksikkö on ottanut käyttöön Kouluun.fi -palvelun. Huoltajat saavat

ennen oppilaan koulukuljetuksen alkamista henkilöliikenneyksiköltä tekstiviestillä

linkin kouluun.fi palveluun, jossa valitaan kohta: rekisteröidy, jonka jälkeen luodaan

haluamansa käyttäjätunnus ja salasana.

Hakuajat ja peruuttaminen:

Kouluun.fi -palvelusta huoltajat tarkistavat erilliskuljetusten hakuajat sekä huolehtivat

oppilaan erilliskuljetusten peruutuksista ajoissa.

Sähköposti ja yhteystiedot:

e-mail. koulukuljetukset@kotka.fi ja puh. 045 7396 0381 (vain tekstiviesti)

Peruskoulu

on yhdeksänvuotinen. Entisiä koulupiirirajoja ei enää pääsääntöisesti ole, vaan oppilas saa periaatteessa vapaasti valita koulunsa. Tällöin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkakustannuksista. Jos oppilaan koulutie on vaarallinen tai hänen terveydentilansa vaatii, on hänellä mahdollisuus anoa bussilippua tai muuta koulukuljetusta.

Tarkempia tietoja antaa koulun rehtori tai Kotkan opetustoimi.

Tapaturmat ja vahingot

Kouluaikana sattuneista vahingoista tai tapaturmista on viipymättä tehtävä ilmoitus koululle.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon keskeiset tavoitteet ovat oppilaskohtainen terveydenhuolto, kouluympäristön terveydellisten olojen valvonta ja terveyskasvatus. Terveydenhoitaja antaa koulupäivän aikana sairastuneelle hoito-ohjeet ja ensiavun koulutapaturman yhteydessä

Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös koulun oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoitajan toivomuksena on molemminpuolinen yhteistyö lasten ja vanhempien kanssa.

Hammashoito

Oppilaat kutsutaan hoitolaan yksilöllisen toimintasuunnitelman mukaan. Särky- ja tapaturmatapauksissa pyritään hoito antamaan välittömästi. Pienten oppilaiden kohdalla vanhemmat miettivät mahdollisia kuljetusjärjestelyitä, sillä koululla tai hammashoitoalalla ei ole mahdollisuuksia tällaiseen palveluun.

Ruokailu

Oppilas on oikeutettu saamaan päivittäin kouluruoan. Kelläkään ei kuitenkaan ole oikeutta sotkea tai häiritä toisten ruokailua. Allergioista tai poikkeavista ruokavalioista ilmoitetaan suoraan ruokapalvelun tarjoajalle siihen tarkoitetuilla kaavakkeilla.

Kiusaaminen

Koulun kiusaamisasioihin puututaan KIVA-koulun periaatteilla. On syytä muistaa kiusaamisen ja riitelyn välinen ero. Kiusaamistilanteiden selvittelyssä normaalisti haastatellaan kumpaakin osapuolta ja silminnäkijöitä, jonka jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet. Lapset voivat kertoa asian kotona hieman eri tavalla, joten usein on syytä tarkistaa asian oikeellisuus myös opettajalta.

Rangaistukset

Virallisia rangaistuksia ovat puhuttelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen. Lasten ollessa kyseessä, usein väärä teko hyvitetään/ korvataan hyvällä teolla. Tämä on kasvatuksellisesti tehokkaampaa, kuin jälki-istunto.

Kotitehtävät

Kotitehtävien tarkoitus on kerrata koulussa opittuja asioita. Oppimisen kannalta on tärkeää, että oppilas tekee ne. Tekemättömät kotitehtävät jäädään tekemään pääsääntöisesti kyseisen koulupäivän jälkeen. Mikäli kotitehtävät tuottavat lapselle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, on syytä keskustella asiasta opettajan kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä