1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

1.1 Koulun ja kouluyhteisön nykytila

Otsolan koulu sijaitsee Kotkassa valtatie 7:n välittömässä läheisyydessä n. kaksi kilometriä Karhulan keskustasta itään. Koulurakennus valmistui v. 1954 ja laajennusosa v. 1986.

Otsolan koulu on perusopetusta antava koulu, jossa on 13 yleisopetuksen ryhmää ja kaksi pienryhmää (DYS). Koulun oppilasmäärä on lukuvuoden 2019-2020 alussa 280 oppilasta. Lisäksi koulun tiloissa toimivan Otsonkallion esiopetuksen kolmessa ryhmässä on 40 esioppilasta.

Koulurakennuksessamme toimivissa Otsolan koulussa, Otsonkallion esiopetuksessa ja Kotka-Kymin seurakunnan järjestämässä iltapäivätoiminnassa työskentelee viikonpäivästä riippuen n. 40 aikuista.

1.2 Opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos ja sen riittävyys

Opetushenkilöstöä Otsolan koulussa on n. 17 henkilöä. Yksittäisen luokan suurin ryhmäkoko on 26 oppilasta. Koulunkäynninohjaajia on yleisopetuksen puolella neljä. Lisäksi molemmissa pienryhmissä on oma ohjaaja.

Terveydenhoitaja Pia Harju on paikalla kaksi päivää viikossa (keskiviikkona ja torstaina), muina päivinä terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma -viestillä. Tämä resurssi ei ole tällä hetkellä riittävä. Terveydenhoitajan ollessa koululla, järjestetään avoin vastaanotto klo 11.30-12.00. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat terveystarkastuksessa vuosittain. Oppilaat voivat tulla avovastaanotolle ilman ajanvarausta keskustelemaan oireistaan ja mieltään painavista asioistaan. Koululääkäri tapaa 1. ja 5. luokkien oppilaat huoltajineen. Sairaanhoito tapahtuu oman alueen terveysasemalla.

Koulukuraattori Päivi Lehtoranta on Otsolan koululla keskiviikkoisin. Yhteyttä voi ottaa myös muina aikoina. Hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Yksi läsnäolopäivä Otsolassa on tällä hetkellä riittävä.

Psykologiresurssien vähyys Kotkassa näkyy mm. siten, että oppilaat joutuvat jonottamaan psykologipalveluja sekä psykologityössä korostuu konsultatiivinen ja yhteisöllinen työote.