5 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista [5].

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi [6]. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Koulut huolehtivat omalta osaltaan oppilashuoltosuunnitelman toteuttamisesta, seuraamisesta ja arvioinnista. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Kotkasssa opetustoimi ja perhepalvelut vastaavat tästä.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä arvioi yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteiden lisäksi koko koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista kevätlukukauden lopulla. Arvion perusteella ryhmä päivittää koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman seuraavalle lukuvuodelle.

 

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom.

[6] Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskeluhuoltolaiksi 67/2013

[7] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 26 § 1 mom.