4 Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

4.1 Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Oppilaiden ja huoltajien mielipiteitä ja näkemyksiä koulun käytännöistä ja kehitettävistä asioista kerätään kyselyiden avulla. Koulussa toimiva oppilaskunnan hallitus on aktiivisesti kehittämässä koulun käytäntöjä yhteisöllisemmiksi. Oppilaskunnan tai oppilaiden edustajan olisi tärkeää olla mukana yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisessa. Myös huoltajien näkemystä tarvitaan osallisuuden edistämiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan tarpeen mukaan. Sen suuunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa oppilas ja huoltaja ovat aktiivisia toimijoita. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina oppilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksesta.

4.2 Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ovat luettavissa koulujen Pedanet-sivuilla. Niitä on mahdollista kommentoida. On mahdollista järjestää tapahtumia, joissa oppilashuollon palveluiden henkilöstöä on mukana, esimerkiksi vanhempainiltojen yhteyteen. Lukuvuositiedotteet sisältävät tietoja oppilashuollon toteuttamisesta.

[4] Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 13 § 2 mom. 3. kohta