Historia

Mussalon koulun historiaa

"Mussalolaiset hoi. Mitenkä on ymmärrettävää, että ainoastaan pari lasta saarestanne käypi vuosittain kansakoulua. Niinkö vähän annatte tiedolle arvoa. Niinkö vähän harrastatte lastenne parasta. Koulumatkanne on pitkä ja hankala kyllä, mutta niin köyhiä ette ole, ettette voi niitä Helilään, Kuutsaloon tai johonkin muuas lähettää kouluun. Halua siis etupäässä puuttuu. Säälikää siis lapsianne ja lähettäkää niitä vielä tänä syksynä useampia kouluihin."

Näin kirjoitettiin Kotkan Sanomissa 15.9.1896

Kansakoulu perustetaan 1902

23.3.1902 Mussalon koulupiiriläiset pitivät kansakoulun perustavan kokouksen. Kokouksen päätöksenä oli, että Kymin kunnalta pyydetään ylhäisemmän kansakoulun avaamista Mussalon saarelle jo saman vuoden syyskuun alusta. Kunta myönsi opetusvälineiden -ja kaluston hankkimiseen 700 markkaa noin 40 oppilasta varten. Opettajaksi valittiin Eero Ulvinen Alavudelta ja hänen vaimonsa Marja Ulvinen tyttöjen käsityönopettajaksi. Koulun pitopaikaksi valittiin Toisten talo, koska siellä oli suurin tupa.

Koulutalo rakennetaan

27.7.1902 pidetyssä kuntakokouksessa päätettiin koulutalon rakentamisesta Mussaloon. Koulu rakennettiin Kristian ja Juho Hanskin lahjoittamalle maalle. Koulurakennus vihittiin 24.8.1903. Luokkahuoneita oli kaksi: veistoluokka ja varsinainen luokkahuone eli koulusali. Koulua laajennettiin vuonna 1923.

Uusi koulu rakennetaan 1987

Lukuvuonna 1981-1982 Mussalon koulussa oli vain 48 oppilasta, mutta sitten alkoikin ripeä kasvu, kun Mussaloon tuli uutta pientaloasutusta. Syksyllä 1987 Mussalon koulussa oli oppilaita jo 160. Tarvittiin uusi koulu.

Koulutalon piirustukset laati arkkitehti Irmeli Kontusalmi ja ensimmäisessä rakennusvaiheessa kouluun tuli neljä perusluokkaa sekä teknisen työn ja tekstiilityön tilat.

Uuden koulun toinen vaihe 1992

Mussalon koulun toinen vaihe otettiin käyttöön 1992. Sen on suunnitellut arkkitehti Anssi Vaija. Laajennus käsitti kuusi perusluokkaa, kuvaamataidon luokan, kirjaston, ruokalan, opettajan huoneen ja kansliatilat.

Liikuntatilat 1993

Vuonna 1993 valmistui koulun erikoisuus: kallioon louhitut liikuntatilat. Tällöin saimme käyttöömme telinevoimistelutilan, kuntosalin, palloiluhallin ja ilma-aseradan. Kriisiaikana tila toimii Mussalon alueen väestösuojana.

Mittava remontti ja uudisrakennus 2008

2008 koululle rakennettiin uusi lisäsiipi, jonka arkkitehtinä toimi Ulla Hovi. Siipeen tuli pienryhmien luokkatiloja, atk-luokka, TN- ja TS-luokat, kirjasto, ruokala, "pikkusali" ja iltapäivätoiminnan tiloja. Remontin yhteydessä rakennettiin ja uusittiin myös "vanhan" puolen tiloja.

Esiopetus koulun tiloihin 2011

Lukuvuoden 2011 - 2012 alusta kaksi esiopetuksen ryhmää siirtyi koulun tiloihin. Samalla 6.-luokkalaiset siirtyivät Keskuskoulun tiloihin.

Ilmanvaihtoremontti 2015

Kesällä 2015 alkoi rakennuksen vanhimpien osien ilmanvaihtoremontti. Samalla remontoitiin tiloja paremmin nykytilannetta vastaavaksi mm. esiopetuksen osalta. Esiopetuksen käyttöön rakennettiin vanhan pääoven luokse katokseen uusi eteistila. Osittain ruokalan päälle rakennettiin uusi työskentelytila. Lisäksi uusittiin valaistusta ja tehtiin pintaremonttia. Alakerrassa vaihdettiin lattiamatot laatoitukseen ja yläkerrassa matot uusittiin. Remontti valmistui keväällä 2016.

Lisätietoja

Mussalo - saaren elämään menneisyydestä nykypäivään
Toimittanut: Mirja Huuhka
Julkaisija: Mussalon Kotiseutuyhdistys
ISBN 951-99929-9-5