Metsolan koulu

Tervetuloa Metsolan koulun kotisivuille!

Metsolan koulussa toimii yleisopetuksen vuosiluokat 1-5 sekä dysfasiaopetuksen pienryhmät esi-2 lk. Metsolan koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa koulun omana toimintana. Koulussa toimii myös esiopetusryhmä.