Valmistava opetus

Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa soveltuvin osin.

Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat myös ikätasoa vastaavissa suomenkielisissä opetusryhmissä. Tämä edistää kotoutumista, suomen kielen kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakouluikäisille Hovinsaaren koulussa ja yläkouluikäisille Langinkosken koulussa.