Päivittäinen koulunkäynti

Päivittäinen koulunkäynti

Koulunkäyntiin liittyy paljon muitakin asioita, kuin opiskelu ja se miten opetus ja oppitunnit koulussa on järjestetty. Oppituntien ja opetuksen lisäksi keskeisiä ovat monet käytännön arkeen ja arjen sujumiseen liittyvät asiat.

Näiltä sivuilta löytyy lisätietoa koulukuljetuksista, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, koulun kerhotoiminnasta, oppilashuollosta, kouluruokailusta ja kouluterveydenhuollosta. Koulukiusaamiseen puututaan KiVa Koulu toimintaohjelman mukaisesti. Myös tieto- ja viestintätekniikan opetuksen ja koulujen turvallisuussuunnitelmien perusteisiin voi tutustua näillä sivuilla.