Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä laatii paikallisen opetussuunnitelman.

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja. Opetussuunnitelmassa kuvataan opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelma sisältää tuntijaon, josta selviää kuinka paljon kutakin oppiainetta opiskellaan eri vuosiluokilla.