Opetustoimen hallinto

Opetustoimen vastuualue

Opetustoimessa koordinoidaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä ja kehittämistä Kotkassa. Myös Kotkan Opisto kuuluu opetustoimen vastuualueelle. Opetustoimen vastuualueen esimiehenä toimii opetustoimenjohtaja.

Opetustoimen vastuualue kuuluu Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.