Koulutilojen käyttö

Koulutilojen käytön anominen

Hakemus osoitetaan ao. koulun rehtorille, joka tekee päätöksen tilojen käytöstä.

  • Sunnuntai- ja pyhäpäivisin tuntivelotuksia korotetaan 100 %:lla
  • Useamman tilan (esim. koko koulun) tai pitempiaikaisen sekä muun poikkeuksellisen vuokrauksen osalta maksuista sovitaan koulun kanssa erikseen
  • Mikäli tilat on siivottava normaalista poikkeavasti tai tilat on käytön jälkeen jätetty sellaiseen kuntoon, että siitä aiheutuu ylimääräisiä siivouskuluja, laskutetaan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset
  • Mikäli normaaleista työvuoroista poikkeavaa henkilökunnan apua tarvitaan, laskutetaan ylimääräiset palkkausmenot
  • Kiinteistön tai kaluston vahingoittumisesta peritään todelliset kustannukset
  • Keittiötiloja vuokrattaessa on asiasta sovittava Kymijoen ravintopalveluiden kanssa
  • Kertavarauksissa peruutukset tehtävä viimeistään viikkoa ennen, muutoin varaus laskutetaan taksan mukaisesti