Esiopetus

Esiopetus

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille maksutonta esiopetusta. Kotkassa esiopetus järjestetään v. 2018 – 2019 päivähoidon ja koulujen yhteydessä.

Tavoitteena on, että esiopetuksen toteuttaminen tapahtuisi yhteistyössä sen koulun kanssa, jossa lapsi todennäköisemmin ensiluokkalaisena aloittaa.

Lapsen tarvitsema muu päivähoito pyritään järjestämään välittömästi esiopetukseen liittyvänä.

Esiopetuspaikat voivat muuttua tämänvuotisista riippuen esioppilaiden määrästä, päivähoidon tarpeista sekä tilavaihtoehdoista.

Esiopetusaika on pääsääntöisesti klo 9 - 13.

Lisätietoja esiopetuksesta saa päivähoitoalueiden esimiehiltä:

Kotkansaari puh. 040 764 2658
Karhula puh. 040 539 6410
Länsi-Kotka puh. 040 7634 696

Lisää tietoa esiopetuksesta ja esiopetuspaikoista: www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito/esiopetus