Ensimmäisen lukiovuoden valtakunnalliset valinnaiset opinnot ja muut valinnaiset opinnot tuleville ykkösluokkalaisille

Pakollisten opintojen lisäksi Lyseo tarjoaa seuraavia valtakunnallisia valinnaisia opintoja ja muita valinnaisia opintoja tuleville ykkösluokkalaisille

ENGLANTI

ENA9 Starttiopinnot (Kotkan aikuislukion muita valinnaisia opintoja) Opinnoissa vahvistetaan peruskoulun keskeistä oppiainesta ja tutustutaan lukion työtapoihin. Kurssi pitää suorittaa lukio-opintojen ensimmäisenä vuonna. Arviointi perustuu kurssin aikaiseen jatkuvaan näyttöön. Kurssi pitää suorittaa lukio-opintojen ensimmäisenä vuonna. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina Kotkan aikuislukiossa. Arviointi S (hyväksytty) / H (hylätty).

RUOTSI
RUB8 Kertausopintoja (Kotkan aikuislukion muita valinnaisia opintoja) Oletko jo unohtanut peruskoulussa opetetut asiat? Ingen panik! Opinnoissa palautat mieleesi ruotsin kielen keskeisimmät rakenteet ja aktivoit ja kartutat samalla sanavarastoasi ja saat hyvän alun lukion ruotsin opiskeluusi. Opintoja ei voi suorittaa tenttimällä. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina Kotkan aikuislukiossa. Arviointi S (hyväksytty) / H (hylätty).

SAKSA SAB3 = lukiossa alkava kieli SAB2 = 8.lk:lla alkanut kieli
SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opinnoissa kerrataan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa. Opetellaan mm. kertomaan saksaksi itsestä, ystävistä, harrastuksista, perheestä ja koulusta sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Numeroarviointi 4-10. Opinnot suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Opintoja ei suositella tentittäväksi.

SAB32 Matkalla maailmassa (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla harjoitellaan toimimaan erilaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, kuten tapaamisesta sopiminen puhelimessa, asioiminen kaupassa, kahvilassa. Lisäksi opitaan kertomaan asumisesta ja harjoitellaan matkustamiseen liittyviä tilanteita. Tutustutaan Wienin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla vahvistetaan perussanastoa ja -rakenteita. Kurssin teemasanastoissa ja teksteissä käsitellään aiemmista kursseista tuttuja aiheita: vapaa-aika ja harrastukset, ulkonäkö, perhe ja suku sekä asuminen. Tuttujen rakenteiden osaamisesi vahvistuu. Numeroarviointi 4-10 Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

SAB21 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla vahvistetaan perussanastoa ja -rakenteita. Kurssin teemasanastoissa ja teksteissä käsitellään aiemmista kursseista tuttuja aiheita: vapaa-aika ja harrastukset, ulkonäkö, perhe ja suku sekä asuminen. Tuttujen rakenteiden osaamisesi vahvistuu. Numeroarviointi 4-10 Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

SAB22 Monenlaista elämää (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla kiinnitetään huomiota suomen ja saksan kielen mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssilla käsitellään viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja Saksassa aihepiireinä mm. ruokakulttuuri, juhlat, omasta maasta kertominen ja kehonkieli. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito(valtakunnallisia valinnaisia opintoja)Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä keskusteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

SAB210 Matkalla maailmassa (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Kurssi toimii johdantona saksan B2 kielen opiskeluun ja siellä kerrataan peruskoulussa opittuja taitoja. Kurssilla harjoitellaan toimimaan erilaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, kuten tapaamisesta sopiminen puhelimessa, asioiminen kaupassa, kahvilassa. Lisäksi opitaan kertomaan asumisesta ja harjoitellaan matkustamiseen liittyviä tilanteita. Tutustutaan Wienin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kurssi arvioidaan numeroin, koska se on vastaava B3-oppimäärän valtakunnallisen syventävän kurssin SAB32 kanssa. Numeroarviointi 4-10. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

RANSKA, RAB3 = lukiossa alkava kieli, RAB2 = 8.lk:lla alkanut kieli
RAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla tutustutaan ranskan asemaan maailmassa ja hahmotetaan uusi kieli myös suhteessa aiemmin opiskeltuihin tai osattuihin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa kuten itsensä ja perheen esitteleminen, harrastuksista puhuminen ja ravintolassa asioiminen. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

RAB32 Matkalla maailmassa(valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa kuten lipunosto, ostosten tekeminen sekä tien kysyminen ja neuvominen. Tutustutaan Ranskan pääkaupunkiin Pariisiin sekä Belgiaan ja Brysseliin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

RAB33 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisin viestinnän keinoin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kulttuurillisesti laajennetaan ranskankielisen maailman ymmärtämistä tutustumalla esimerkiksi Kanadan ja Karibian ranskankielisiin alueisiin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä

RAB21 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisin viestinnän keinoin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kulttuurillisesti laajennetaan ranskankielisen maailman ymmärtämistä tutustumalla esimerkiksi Kanadan ja Karibian ranskankielisiin alueisiin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

RAB22 Monenlaista elämää(valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssin teemana on kulttuurien väliset kohtaamiset Suomessa ja ulkomailla, kulttuurierot ja ihmissuhteet. Opetellaan mm. mielipiteen ilmaisemista sekä kiinnostuksen kohteista ja muistoista puhumista. Harjoitellaan pienimuotoisen kirjallisen viestinnän lisäksi lyhyen suullisen esityksen pitoa. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

RAB23 Hyvinvointi ja huolenpito (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opetellaan toimimista keskustelijana ja aktiivisena kuuntelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käsitellä arkipäiväiseen elämään liittyviä asioita. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

RAB210 Matkalla maailmassa (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa kuten lipunosto, ostosten tekeminen sekä tien kysyminen ja neuvominen. Tutustutaan Ranskan pääkaupunkiin Pariisiin sekä Belgiaan ja Brysseliin. Kurssi vastaa RAB32-kurssia ja toimii hyvin kertauksena B2-oppimäärän peruskoulun ranskan opinnoille. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

VENÄJÄ VEB3 = lukiossa alkava kieli, VEB2 = 8.lk:lla alkanut kieli

VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opiskellaan venäläiset kirjaimet eli kyrilliset aakkoset. Opetellaan ääntämistä ja tekstin lukemista. Opitaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä kuten tervehtiminen, hyvästeleminen, esittäytyminen, kuulumisten kysely, toisen henkilön esittely, kansallisuuksia. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä kuten perheestä, missä koulussa opiskelet ja omasta lukujärjestyksestä. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

VEB32 Matkalla maailmassa (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opetellaan kyrilliset kaunokirjaimet. Opitaan kertomaan lisää itsestä kuten omasta asuinalueesta ja mitä kaikkea siellä on ja mitä siellä voi tehdä vapaa-aikana. Opitaan kysymään ja neuvomaan tietä. Lisäksi harjoitellaan kertomaan omasta koulupäivästä, keskustellaan pukeutumisesta. Osaat myös kertoa yksinkertaisin lausein, mitä teet koulun jälkeen. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

VEB33 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opetellaan kertomaan lisää omaan kouluun liittyvistä asioista. Harjoitellaan kertomaan tarkemmin omasta vapaa-ajasta ja harrastuksista. Opetellaan kertomaan myös matkustamiseen liittyvistä asioista. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

VEB21 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Opetellaan kertomaan lisää omaan kouluun liittyvistä asioista. Harjoitellaan kertomaan tarkemmin omasta vapaa-ajasta ja harrastuksista. Opetellaan kertomaan myös matkustamiseen liittyvistä asioista. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

VEB22 Monenlaista elämää (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla kiinnitetään huomiota suomen ja venäjän kielen eroihin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja Venäjällä. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suoritetaan mieluiten numerojärjestyksessä. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

VEB210 Matkalla maailmassa (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Kurssi toimii johdantona venäjän B2 kielen opiskeluun ja siellä kerrataan peruskoulussa opittuja taitoja. Kurssi arvioidaan numeroin, koska se on vastaava B3-oppimäärän valtakunnallisen syventävän kurssin VEB32 kanssa. Numeroarviointi 4-10. Kurssia ei suositella tentittäväksi.

ESPANJA (lukiossa alkava B3-kieli)
EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla tutustutaan espanjan asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa kuten esittäytyminen, tuttavien kohtaaminen sekä kahvilassa ja ravintolassa asioiminen. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. EAB32 Matkalla maailmassa (valtakunnallinen syventävä kurssi) Harjoitellaan selviytymistä ja asiointia erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa kuten hotellin varaaminen, kulkuneuvoilla liikkuminen ja ostosten tekeminen. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. EAB33 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallinen syventävä kurssi) Kehitetään vuorovaikutustaitoja erilaisia viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

EAB32 Matkalla maailmassa (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Harjoitellaan selviytymistä ja asiointia erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa kuten hotellin varaaminen, kulkuneuvoilla liikkuminen ja ostosten tekeminen. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita (valtakunnallisia valinnaisia opintoja)Kehitetään vuorovaikutustaitoja ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Numeroarviointi 4-10. Kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä.

PITKÄ MATEMATIIKKA
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja)Lauseen formalisoiminen ja totuusarvot, matemaattinen todistaminen, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut ja Eratostheneen seula, aritmetiikan peruslause, kokonaislukujen kongruenssi. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi 4-10.

 

MAANTIEDE
GE2 Sininen planeetta (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi suoritetaan GE1 kurssin jälkeen. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti tenttimällä. Numeroarviointi 4-10.

FYSIIKKA
FY2 Lämpö (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Perehdytään lämpöilmiöihin. Keskeisinä sisältöinä lämpö ja lämpötila, kaasujen tilanyhtälöt, lämpölaajeneminen ja paine, olomuodon muutokset, lämpöenergia, mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde. Valtakunnalliset kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Arvioidaan arvosanoin 4-10.

PSYKOLOGIA
PS2 Kehittyvä ihminen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kehityksen osa-alueet elämänkaaren aikana: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi 4-10.

HISTORIA
HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssi tarkastelee aate- ja kulttuurihistoriaa. Aihekokonaisuuksista esillä eurooppalaisen kulttuurin keskeiset saavutukset tieteessä ja taiteessa, sukupuoli- ja arkielämän historia sekä eurooppalaisen ihmisen identiteetti ja maailmankuva antiikin ajasta nykyaikaan. Suositellaan, että kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi 4-10.

YHTEISKUNTAOPPI
YH5 Oppilaskuntatoiminta (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Oppilaskunnan tarkoituksena on toimia Kotkan lukioiden opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunnassa edistetään ja valvotaan opiskelijoiden etuja ensisijaisesti koulun sisällä ja tarvittaessa koulun ulkopuolella sekä tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssille haetaan erikseen. Kurssi arvioidaan S=suoritettu/H=hylätty.

USKONTO
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (valtakunnallisia valinnaisia opintoja)Perehtyminen hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, taolaisuuteen, juutalaisuuteen ja islamiin. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi 4-10.

LIIKUNTA
LI3 Terveyttä liikkuen (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kuntoilua eri muodoissaan. Suunnitellaan oma kunto-ohjelma erilaisia liikuntasovelluksia apuna käyttäen. Tutustutaan erilaisiin kuntoilutrendeihin. Sisältö tarkentuu yhdessä ryhmän kanssa. Vierailukäynneistä aiheutuu jonkin verran kuluja. Liikuntakurssien suoritusjärjestys on vapaa. Oppiaineena liikunta perustuu jatkuvaan näyttöön, eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti ilman perusteltuja terveydellisiä syitä. Numeroarviointi 4-10.

LI7 Vesiliikunta (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Kurssilla tutustutaan erilasiin vedessä liikkumisen muotoihin vuodenaika ja ryhmän toiveet huomioiden: uintitekniikka, taitouinti, vesipelastus, kuntouinti, vesivoimistelu, vesipelit uimahyppyjen perusteet, sekä mahdollisesti jotain näistä: melonta, avantouinti, suppaus, purjelautailu. Kuluja kertyy uimahallimaksuista. Liikuntakurssien suoritusjärjestys on vapaa. Oppiaineena liikunta perustuu jatkuvaan näyttöön, eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti ilman perusteltuja terveydellisiä syitä. Kurssi arvioidaan S=suoritettu/H=hylätty.

MUSIIKKI
MU3 Ovet auki musiikille (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja - kulttuureja. Tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin sekä yhdessä sovittuun musisointiohjelmistoon sekä kehitetään musisointitaitoja sekä taitoja hankkia tietoa ja käsitellä sitä. Käydään kahdessa konsertissa, joista toisesta kirjoitetaan konserttiarvio. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Numeroarviointi 4-10.

MU8 Kuoro 1 (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Opiskelija syventää laulutaitojaan sekä tutustuu kuoromusiikkimateriaaliin, harjoittelee ja esiintyy. Kurssisisältöihin kuuluu laulaminen ryhmässä, melodian hahmottaminen nuoteista ja korvakuulolta, stemmalaulaminen, äänenkäyttötekniikka, mahdolliset solistiosuudet, esiintyminen ja itsenäinen harjoittelu. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan S=suoritettu/H=hylätty. Vain S merkinnällä arvioitu kurssi lasketaan kurssikertymään.

KUVATAIDE
KU3 Osallisena mediassa (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Pureudutaan median maailmaan: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat, populaarikulttuuri, sarjakuva, www– sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu hahmottuvat oman kuvatyöskentelyn kautta. Graafinen suunnittelu, valokuva mediassa, elokuva ja video ja visuaalinen tuotteistaminen tulevat tutuiksi. Kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kuvataiteen kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Lupamenettely tarvitaan. Numeroarviointi 4-10.

KU6 Kuvanveiston työpaja (valtakunnallisia valinnaisia opintoja) Kolmiulotteisen ilmaisun eri materiaalit ja tekniikat tulevat tutuksi. Materiaalit vaihtelevat vuosittain ryhmän toiveiden mukaan. Kuvanveiston peruskäsitteet tila, massa ja ympäröivän tilan haltuunotto sisäistyvät erilaisia massoja esim. savea ja kipsiä työstäen. Harjoitellaan omaa tilallista ilmaisua miettien esteettistä, eettistä ja ekologista näkökulmaa. Kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kuvataiteen kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Lupamenettely tarvitaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty).

KU11 Valokuvaus, verkkokurssi (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Valokuvauksen kurssi toteutetaan verkko-opintoina yhteisellä valokuvaharrastajien foorumilla erilaisin tehtävin. Kurssin sisältöjä ovat valokuvauksen historia ja nykypäivä, digitaalisen valokuvan välineet ja menetelmät sekä kuvankäsittelyn perusteet. Valokuvan merkityssisältöjä opitaan lukemaan esimerkein ja omia ja muiden kurssilaisten kuvia sekä median valokuvia tutkien. Kurssilla pyritään oman valokuvailmaisun monipuoliseen kehittämiseen. Kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty

KU13 Ympäristötaide (Kotkan lyseon valinnaisia opintoja) Ympäristö taiteen lähtökohtana ja toteutuspaikkana tulevat tutuiksi vuosittain vaihtuvin projektein ja tehtävin. Kurssilla toimitaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä erilaisissa taiteen prosesseissa mm. tehden katumaalauksia, yhteisötaiteellisia tapahtumia, luonnon- ja kaupunkiympäristön monimuotoisuutta ja estetiikkaa taiteen keinoin tutkien. Kurssit voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kuvataiteen kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Lupamenettely

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä