Kpl 11-12: USA:n itsenäistyminen, Ranskan vallankumous 1789 ja valistusajan taide

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Yhdysvaltojen itsenäistyminen 1776.
a. Miksi ja miten Yhdysvallat itsenäistyi?


b. Lue otteet Thomas Jeffersonin (1743−1826) laatimasta Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksesta. Mitä valistukselle tyypillisiä ajatuksia löydät siitä?

"Pidämme itsestään selvinä totuuksina, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi; että heidän Luojansa on suonut heille eräitä luovuttamattomia oikeuksia; että näiden joukossa ovat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien turvaamiseksi ihmisten keskuudessa on perustettu hallituksia, jotka saavat oikeudenmukaisen valtansa hallittujen suostumuksesta, – – kun mikä tahansa hallituksen muoto tulee milloin tahansa turmiolliseksi näille päämäärille, kansalla on oikeus muuttaa sitä tai poistaa se ja perustaa uusi hallitus – –"


2. Ranskan vallankumous 1789.
a. Erittele Ranskan vallankumouksen syyt.


b. Ranskan vallankumouksen yhteydessä esitettiin kansalaisoikeusjulistus. Poimi alla olevista kansalaisoikeusjulistuksen kohdista valistukselle tyypillisiä käsityksiä:

1.Ihmiset syntyvät ja pysyvät vapaina ja tasa-arvoisina.
2.Koko valtiojärjestelmän tarkoitus on vain ihmisten luonnollisten ja luovuttamattomien oikeuksien säilyttäminen. Nämä oikeudet ovat vapaus, omistusoikeus, turvallisuus ja oikeus vastustaa sortoa.
4.Vapaus tarkoittaa lupaa tehdä kaikkea, mikä ei vahingoita toista ihmistä.
6.Laki on kansan tahdon ilmaus. Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua lain säätämiseen henkilökohtaisesti tai edustajien välityksellä. Lain tulee olla sama kaikille sekä suojellessaan että rangaistaessaan.
7.Ketään ei voida syyttää, pidättää tai pitää vangittuna muutoin kuin lain määräämissä tapauksissa ja laissa määrätyllä tavalla.


c. Ota kantaa väitteeseen: Ranskan vallankumous söi omat lapsensa.


3. Rokokoo
a. 1700-luvulla barokin korvasi taidesuuntauksena rokokoo. Määrittele rokokoon taidesuuntaus.


b. Tutki kirjan kappaleen 12 kuvia rokokoosta. Millaisia rokokoon piirteitä näkyy Jean-Honore Fragonardin maalauksessa tai olohuoneen huonekaluissa ja sisustamisessa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä