Yrittäjyyspassista portfolioon

Yrittäjyyspassista portfolioon

Opintojen aikana omaa yrittäjyysosaamista dokumentoidaan ja luodaan LinkedIn-profiili tai muu sähköinen CV. Portfoliotyöskentelyyn kuuluu jatkuva oman yritäjyysopintopolun suunnittelu, seuranta ja päivittäminen pakollisissa jaksopalavereissa.

Kurssin osasuorituksena opiskelija kerää opintojensa aikana sähköiseen yrittäjyyspassiinsa 10 hyväksyttävää, yrittäjyyttä edistävää suoritusta. Näitä ovat esimerkiksi:
- osallistuminen opintojen aikana säännöllisesti jaksopalavereihin - merkitse jaksopalverit, joissa olet ollut läsnä
- osallistuminen yrittäjyysseminaariin, - messuihin tai muuhun yrittäjyystapahtumaan
- osallistuminen taloustietokilpailuun / yrittäjyyskilpailuun
- osallistuminen koulun tapahtumatuotantoon (suunnittelu / markkinointi / esiintyminen / kahvitus)
- osallistuminen Karhulan lukion ja yrittäjyyslinjan esittelytilaisuuksiin
- osallistuminen soveltuvaan vapaaehtoistyöhön
- osallistuminen "Job Shadow"-päivään
- omaehtoinen yritysvierailu
- kauppatieteen tai liiketalouden jatko-opintopaikkaan tutustuminen

Kunkin suorituksen hyväksiluettavuus sovitaan erikseen. Merkinnän voi kirjata passiin, kun tapahtuma on suoritettu ja opettaja on sen hyväksynyt. Merkintään laitetaan tiedoksi mahdollisimman tarkasti tapahtuma, pvm, kellonaika sekä lyhyt kuvaus tapahtumasta!

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty). Vain S-merkinnällä arvioitu kurssi lasketaan kurssikertymään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä