RuSlav-näppäinjärjestys: Asenna koneellesi!

RuSlav-näppäinjärjestys

RuSlav on Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella laadittu näppäinjärjestys, jonka yksinkertaisena johtoajatuksena on se, että suomen A-kirjaimen kohdalla on venäjän А-kirjain, suomen B-kirjaimen kohdalla venäjän Б-kirjain, suomen D-kirjaimen kohdalla venäjän Д-kirjain jne.

Ohjeet näppäimistön lataamiseen omalle koneelle:
http://www.helsinki.fi/venaja/kyrilliikka/ruslav.htm#pikaohje

R
uSlav-näppäinjärjestyksen kuva:
http://www.helsinki.fi/venaja/kyrilliikka/ruslav-keyboard-layout.htm