Suomen Kotikouluyhdistys ry

Tervetuloa yhdistyksemme Peda.net-sivuille!

Suomen Kotikouluyhdistys ry – SuKo on uskonnollisesti, poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton yhdistys, joka perustettiin maaliskuussa 2018. Yhdistyksen keskeisinä tehtävinä on lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta, edistää kotikoululaisten asemaa ja kehittää yhteisöllisyyttä kotikoululaisten ja heidän perheittensä välillä. Yhdistys pitää tärkeänä, että kotikoulua käyville lapsille ja nuorille voidaan luoda tasa-arvoinen ja syrjäytymistä ehkäisevä kasvu- ja oppimisympäristö, jossa yhdistys voi olla tukena.

Peda.net-sivustomme ja oppimisympäristömme ovat vielä rakenteilla, ja ne otetaan vaiheittain käyttöön alkaen keväästä 2019.

Kotisivumme löytyvät osoitteesta https://www.suomenkotikouluyhdistys.fi/
Green.png