Uskonto / Elämänkatsomustieto

5.-6. luokan uskonnon tehtävä

Keräänny 2-3 hengen ryhmiksi ja ala valmistelemaan seuraavaa tehtävää

Tutustu kotimaakuntamme seurakuntiin verkkosivujen kautta. Valitse yksi Pohjois-Karjalan seurakunnista ja tee siitä powerpoint ohjelmalla esitelmä. Kerro esitelmässä ainakin seuraavista asioista
1. Millä alueella seurakunta toimii
2. Kuinka monta jäsentä seurakuntaan kuuluu.
3. MIllaisia toimitiloja kirkolla on(kirkkorakennuksia, leirikeskuksia jne.
3. Millaista toimintaa seurakunta järjestää
4. Kerro mitä ja minkä nimistä henkilökuntaa seurakunnassa on töissä-
5. Mitä nuorten ja lasten toimintaa seurakunnassa on.
6. Tallenna valmis työ pedanettiin ja valmistaudu esittelemään se muulle luokalle.

Seurakunnat:

Kontiolahti
http://www.kontiolahdenseurakunta.fi/fi/?ID=1240

Lieksa
https://www.lieksanseurakunta.fi/

Joensuu

https://www.joensuunevl.fi/etusivu/

Liperi

https://www.liperinseurakunta.fi/

Polvijärvi

https://www.polvijarvenseurakunta.fi/

Ilomantsi

https://www.ilomantsinseurakunta.fi/

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5.-6. luokkien uskonnon tehtävä

Tee pareittain tai yksin powerpoint esitys kirkon tarjoamista kriisipalveluista. Valitse yksi kuudesta tarjolla olevasta kriisiavusta ja kerro siitä seuraavan linkin takaa löytyvän sivun avulla. https://evl.fi/apua-ja-tukea . Esityksessä tulee kertoa tuesta jota kirkko tarjoaa ja mitä muuta merkittävää asiasta mainitaan nettisivulla.

1. Henkinen hyvinvointi Aaron
2. Ihmissuhteet Otto ja Milo
3. Suru ja kriisi Moona ja Riitu
4. Arjen ongelmat Sira
5. Päihteet ja riippuvuus Veikka & Miika
6. Rikos Eemu ja Saku

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5.-6. luokkien uskonnon tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue kappale s 126-127 ja seuraava artikkeli https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/mielenterveys/itsenaistyminen. Vastaa artikkelin ja kappaleen perusteella seuraaviin kysymyksiin. Vastausten täytyy perustua joko artikkeliin tai kirjaan, mutta omaa pohdiskelua voi olla myös mukana.

1. Milloin nuorten siirtyminen aikuiseksi katsotaan alkavan?

2. MIllaisia muutoksia aikuistumiseen liittyy, listaa kaikki tekstistä löytyvät muutokset tähän.

3. Mitkä tekijät saattavat aiheuttaa nuoren syrjäytymistä.

4. MItä asioita onnistunut aikuistuminen vaatii?

5. MIten nuoren arvomaailma kehittyy?

6. MIten nuori voi kehittää omaa persoonallisuuttaan?

7. Miten nuori voi huolehtia toimeentulostaan?Kentän otsikko


8. MItkä asiat vaikeuttavat nuoren ihmisen toimeentuloa nyky-yhteiskunnassa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3.-4. luokkien uskonnon ortodoksikirkkoon liittyvä tehtävä

Tee powerpoint ohjelmalla esitelmiä pareittain eri ortodoksikirkon piirteistä.

1. Kerro ortrodoksikirkon historiasta Suomessa lyhyesti. (Nuua ja Jukka)
2. Kerro ortodoksikirkon toiminnasta Suomessa (kuinka paljon jäseniä/kirkkoja esim.) (ewa ja Lissu)
3. Kerro ortodoksien juhlista ja miten ne eroavat luterilaisten vastaavista( kaste, häät) Benjamin)
4. Kerro ortodoksien jumalanpalveluksesta ja juhlapyhistä(erityisesti pääsiäisen vietosta) (Nella ja Siiri)

Palauta valmis työ tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

3.-4. luokkien uskonnon tehtävä 3: Luterilaisuus

Tutki suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuja https://evl.fi/etusivu ja etsi tietoja perhejuhlista joita kirkko järjestää. Kerää tietoa jostakin perhejuhlasta joita kirkko järjestää ja kirjaa tiedot powerpoint esitykseen.
Juhlat:
Ristiäiset Nella
Häät Lissu
Kaste Ewa
Kodin siunaus Peku ja Jukka
Hautajaiset Siiri

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5.-6. luokkien uskonnon tehtävä 2.

Tee piccollage ohjelmalla kuvallinen esitys siitä millainen ihminen haluaisit olla. Liitä esitykseen kuvia, erilaisista luonteenpiirteistä, unelma-ammatista, harrastuksista ja ystäväpiiristä.

Liitä esitykseen myös tekstiä siitä miten pystyisit saavuttamaan tämän tavoitteen.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

5.-6. luokkien uskonnon tehtävä 1

Tee piccollage ohjelmalla esitelmät kahdesta aiheesta, josta käy ilmi tärkeimmät aiheeseen liittyvät asiat. Tietoa aiheista löytyy linkkinä löytyviltä sivuilta. Lue molemmat artikkelit huolella ennen tehtävän tekemistä ja tee kummastakin aiheesta erillinen piccollage esitys.

Netiketti: Kerro mitä netiketti on ja mainitse ainakin yksi esimerkki siitä miten sinä olet soveltanut sitä.
https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/netti-ja-media/netiketti-518


Hyvät käytöstavat: Kerro hyvistä käytöstavoista. Mainitse muutamia esimerkkejä(ja liitä kuvia tilanteista jos mahdollista)
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kymmenen-ohjetta-nailla-keinoilla-hyvien-kaytostapojen-kuninkaaksi/747288/

Tallenna valmiit työt tähän kansioon, omalla nimellä tallennettuna.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Uskonnon tehtävä 2

Tee kuningas Daavidista ja tai Saulista lyhyt esitelmä powerpoint ohjelmalla ja tallenna se tähän kansioon. Vastaa esitelmässäsi ainakin seuraaviin kysymyksiin.

- Kerro milloin kuningas hallitsi
- Kerro miten kuningas nousi valtaan
- Miten kuninkaan valtakausi päättyi
- Kerro joku tarina kuninkaasta

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Uskonnon tehtävä 1.

Tee piccollage ohjelmalla mainokset kuningas saulin puolesta ja vastaan. Mainoksista pitäisi tulla kummankin puolen mielipiteet esille.
-Perustele miksi kuningas Saul hyvä kuningas
- Kerro miksi kuningas Saul on huono kuningas
Palauta työt tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.