Historia ja yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin tehtävä kpl 23

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue kappale 23 ja etsi netistä tietoa sivulta https://www.lastensuojelu.info/ aiheeseen liittyen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1. Ketkä ovat vastuussa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja miksi?


2. Mikä toimija auttaa ja tukee koulussa oppilaita?


3. MIkä kuntien toimielin huolehtii lasten oikeuksista huoltajien sijaan?


4. Miten lastensuojelun toimenpiteet oikeutetaan, eli mihin lakiin ne perustuvat?


5.Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen vanhemmilla on?


6.Mikä on lasten oikeuksien sopimus? Kerro siitä tietoja.


7. MIhin itseään koskeviin asioihin lapsi saa osallistua?


8. MIllaisia palveluja lapsiperheille on Suomessa tarjolla? Luettele ne kolmeen ryhmään, alle kouluikäisten lasten perheiden palvelut, kouluikäisten lasten perheiden palvelut ja muut keskeiset palvelut.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

4. luokka eduskuntavaali tehtävä

Tee jostakin Savo-Karjalan vaalipiirin edustajasta esittely piccollage ohjelmalla. Esittelyssä tulisi olla ammatti, vaalibudjetti, puolue, koulutus ja vaalilupaukset. Tallenna valmis työ tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Yhteiskuntaopin tehtävä vaalit 2019

Tutustu Suomen eduskuntavaalien tulokseen 2019 https://vaalit.yle.fi/ev2019/fi osoitteessa. Etsi osoitteesta Savo-Karjalan tulos ja tutustu alueemme tuleviin kansanedustajiin. Tee itsellesi muistiinpanoja word ohjelmalla ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1.Millaisia edustajia Savo-Karjalasta meni eduskuntaan?
2. Miten eri puolueet menestyivät vaaleissa.
3. Kuka oli Savo-Karjalan ääniharava(sai eniten ääniä)
4. Mitkä teemat korostuivat valittujen ehdokkaiden profiileissa(pääset sinne klikkaamalla ehdokkaan nimeä)
5. Miten kotikuntasi(Kontiolahden) äänet jakaantuivat?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Historian tehtävä kpl 21

Tee parityönä tiivistelmä kappaleesta 21 powerpoint ohjelmalla. Käytä esityksessä kuvia ja tekstiä. Esityksessä tulisi olla oma dia ainakin seuraaville aiheille
1. Rooman kaupungin ulkopuolella
2. Rooman kaupunkinäkymä
3. Colosseum
4. Circus Maximus

Palauta valmis työ tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

HIstorian tehtävä kpl 19-20

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lyhyesti.

1. Kuka oli Rooman ylin hallitsija?

2. MIstä asioista keisari päätti?

3.Miten Rooman kansalaiseksi pääsi?

4. Kerro heliogalbaluksen juhlista(s. 123)

5. Mihin Rooman lait perustuivat? Kerro yksi esimerkki Roomalaisesta laista.

6. Miten uskonto vaikutti Roomalaisten elämässä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Aleksandrian kaupunkivierailu kansio.

Valitse itsellesi yksi pari ja tee joku seuraavista tehtävistä. Jokaista kohdetta voi esitellä vain yksi pari, tehtävät jaetaan tunnin aluksi.

Valitse parisi kanssa yksi seuraavista nähtävyyksistä ja tee siitä powerpoint ohjelmalla lyhyt esitelmä. Esitelmässä tulee sijoittaa yksi asia omalle sivulleen. Esitelmässä pitää mainita ainakin seuraavat asiat:

1. MIlloin rakennus on valmistunut.
2. MIstä se oli rakennettu.
3. MIkä oli rakennuksen käyttötarkoitus.
4. Kuka sen suunnitteli(jos tietoa löytyy)
5. MIlloin rakennus tuhoutui.

Esitelmän aiheet:
1. Aleksandrian suuri kirjasto Otto ja Aaron
2. Faroksen majakka Veikka ja Miika
3. Museion Sira ja Moona

Vaihtoehtoisesti voit kertoa myös Jostain kuuluisasta alexandrialaisesta henkilöstä:
1. Kuka henkilö oli kyseessä?
2. MIksi hän oli tunnettu?
3. MIkä henkilö oli ammatiltaan?
4. MIstä hänet muistetaan nykyään?

Henkilöt:
1.Eukleides
2. Heron Aino
3. Arkhimedes Milo ja Eemu
4. Hipparkhos

Lisäksi voit esitellä myös kreikkalaista taidetta ja rakennustaidetta.

1. Millaisia kreikkalaiset temppelit olivat Siiri ja Riitu
1.1 Miten ne rakennettin.
1.2 Minne temppeleitä rakennettiin.
1.3 Minkä jumalan temppeli löytyi Aleksandriasta.
1.4 Miksi Egyptissä palvottiin kreikkalaisia jumalia 400-100 luvulla EAA.
1.5 Mikä vaikutus kreikkalaisella rakennustaiteella on nykyaikana.

2. Kerro kreikkalaisesta veistostaiteesta
2.1 Mistä aiheista kreikkalaiset tekivät veistoksia?
2.2 Mistä materiaaleista veistoksia tehtiin
2.3 Millaisia veistoksia egyptiläiset tekivät ja mistä materiaaleista
2.4 Mainitse joitain tunnetuimpia veistoksia.

Kun työ on valmis niin tallenna se tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Historia kappale 16 t3(s 102-103)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa tähän lomakkeeseen seuraaviin kysymyksiin riittävän kattavasti.

1. Mitä Filosofia tarkoittaa?


2. Millä nimellä ensimmäisiä filosofeja kutsuttiin ja minkä vuoksi?


3. Kuka oli Sokrates?


4. Miten Sokrates etsi uutta tietoa ja vastauksia kysymyksiin?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Historia kappale 16 t2

Tee piccollage ohjelmalla esitys kreikkalaisesta rakennustaiteesta(runsaasti kuvia) s. 100-101
- Kerro esityksessä ainakin kolmen kreikkalaisen pää pylvään tyylit
- Liitä kuva ainakin yhdestä antiikin kreikan temppelistä.
- Kerro kreikkailaisten patsaista.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Historia kappale 16 t1

Kirjoita power point ohjelmalla esitelmä Kreikkalaisesta teatterista ja kirjallisuudesta s98-99.
-Esitelmässä tulee olla kuva antiikin kreikan teatterista
- Kerro millaisia eri näytelmätyyppejä kreikassa tunnettiin ja kuvaile näitä näytelmiä(millaisia ne olivat jne.)
- Kerro tunnetuimmista kreikkalaisista runoilijoista ja kirjailijoista
- Tallenna työ tähän kansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kreikan historia kappale 14, sotivat kaupunkivaltiot tehtävä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue kappale 14 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

- Tee pic collage ohjelmalla troijan sodasta esite kreikkalaisille.
- Laita esitteeseen sotaan osallistuneiden osapuolien nimet ja sodan tapahtumat tiivistetyssä muodossa.
- Lisää esitykseen karttakuva Troijan kaupungin sijainnista.
- Tallenna esitys palautuskansioon

MItä yhdistäviä tekijöitä kreikkalaisilla kaupunkivaltioilla oli?


Luettele merkittävimmät kaupunkivaltiot ja etsi niistä jokaisesta, joku mielenkiintoinen yksityiskohta.


Miksi persialaiset ja kreikkalaiset sotivat keskenään ja mitä ensimmäisestä taistelusta jäi jälkipolville muistoksi?


MInkä vuoksi antiikin Kreikan kukoistuksen kausi päättyi?

Kerro Aleksanteri suuren sotaretkistä?


Millainen hallitsija Aleksanteri suuri oli?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kreikkalaiset jumalat tehtävä

Tee yhdestä sinulle annetusta kreikkalaisesta jumalasta piccolage ohjelmalla esitys ja palauta se tänne.
1. Esityksessä tulisi olla kuva sinulle annetusta kreikkalaisesta jumalasta ja jumalan nimi.
2. Esityksestä tulisi käydä ilmi jumalan ammatti, ja häntä palvovat ihmiset.
3. Esityksestä tulisi käydä ilmi missä jumalaa palvottiin(jos mahdollista)
4. Liitä esitykseen lyhyt kertomus jumalasta.
5. Valmistaudu esittelemään kreikkalainen jumala muulle luokalle.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kirjurin tarina

Katso video egyptiläisestä kirjurista. Kirjoitta videosta riittävän laajat muistiinpanot eli jokaisesta isommasta osiosta ainakin yksi lause. Kirjoittakaa muistiinpanot ranskalaisilla viivoilla tämän videon kommenttikenttään ja omaan vihkoonne.