Joustava esi- ja alkuopetus

Joustava esi- ja alkuopetus

 

Joustavaa esi- ja alkuopetusta toteutetaan ympäristöopin ja kuvataiteen opiskelussa kerran viikossa kolme oppituntia peräkkäin. Lisäksi lukuvuoden aikana on yhteisiä liikunta- ja musiikkitunteja.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on toteuttaa samanaikaisopetusta ja saada useamman aikuisen yhteistyöllä luotua toiminnallisia oppimisympäristöjä, joissa eri ikäiset oppilaat voivat työskennellä yhteistyössä.

Joustavaan esi- ja alkuopetukseen osallistuvat esikoululaiset (26 oppilasta), 1.-luokkalaiset (28 oppilasta) ja 2.-luokkalaiset (12 oppilasta). Joustavasta esi- ja alkuopetuksesta vastaa koulumme tiimi, johon kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi luokanopettajaa ja yksi lastenhoitaja sekä koulunkäynninohjaaja. Yhteissuunnittelulle on varattu viikoittainen aika.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät lähiympäristön mahdollisuuksia. Sisällöistä muodostetaan kokonaisuuksia, jotka painottuvat eri tavoin vuorovuosina. Esikoulun ja 1.-2. luokkien ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt on jaettu yhdeksään teemaan. Ne ovat

 1. Liikennesäännöt ja turvallisuus
  • Jalankulkija
  • Pyöräilijä
 2. Luonto ja lähiympäristöt
  • Metsä
  • Puutarha ja maatila
 3. Suomi ja maapallon alueet sekä kartta
  • Suomi maantieteellisenä alueena
  • Elämää Suomessa
 4. Avaruus
  • Aika ja planeetat
  • Aika sekä Aurinko ja Kuu
 5. Talvinen luonto
  • Sää
  • Talvehtiminen
 6. Vesi, valo, ilma, lämpö
  • Vesi ja ilma
  • Valo ja lämpö
 7. Ihminen
  • Keho ja aistit
  • Ravinto, puhtaus, lepo, liikunta
 8. Turvallisuus
  • Kodin ja koulun turvallisuusohjeet, avun hälyttäminen
  • Ensiavun alkeet
 9. Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Kierrätys ja lajittelu
  • Ympäristövastuullinen toiminta

Teemat toistuvat joka vuosi, kuitenkin niin, että niiden sisällöt painottuvat vuorovuosina. Tämän lukuvuoden sisältöinä ovat ensimmäisenä mainitut kohdat.

Toiminta toteutetaan sekaryhmissä, pääasiassa toiminnallisilla työskentelytavoilla, esimerkiksi havainnoimalla lähiympäristön luontoa ja tekemällä pieniä tutkimuksia. Työskentelyssä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä. Työskentelyssä ja tehtävissä huomioidaan eriyttäminen niin, että oppilaalla on mahdollisuus omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen ja vertaisoppimiseen.

Esi- ja alkuopetus toimivat samassa rakennuksessa lähekkäin, joten käytössä on yhteiset oppimisympäristöt. Työskentely tapahtuu mukautuvien luokkatilojen lisäksi koulun pihalla, lähiympäristössä sekä koulun tietotilassa.

Työskentelyn arviointiin osallistuvat aikuisten lisäksi myös oppilaat. Oppilaat tekevät itse- ja vertaisarviointia. Aikuiset toteuttavat jatkuvaa arviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä