Järjestyssäännöt

ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Koulussa toimitaan aina opettajien antamien ohjeiden mukaan.

2. Peruskoulun oppilas saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.

3. Jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asiallisesti ja tekee omat tehtävänsä tunnollisesti.

4. Jokainen kouluyhteisön jäsen vastaa siitä, että kaikissa tilanteissa vallitsee työrauha.

5. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.

6. Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.

7. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä mainittuina aikoina.

8. Välituntien aikana sisätiloissa saa oleskella vain tilasta vastaavan opettajan tai valvojan luvalla.

9. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, mopot, pyörät ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille.

10. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

11. Vioittuneesta tai rikkoontuneesta välineestä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle.

12. Liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä.

13. Tupakointi, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja myynti sekä niiden vaikutuksen alaisena olo on kielletty.

14. Matkapuhelimien ja muiden vastaavien laitteiden käyttö on kielletty oppituntien aikana. Kunta ei vastaa mahdollisista matkapuhelimien ja vastaavien laitteiden rikkoontumisista tai häviämisistä.

15 .Jos oppilas ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan luokanvalvojalle poissaolon jo ensimmäisestä poissaolopäivästä alkaen.

16. Luokanopettaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon enintään viikoksi ja koulun rehtori voi antaa luvan viikkoa pidemmäksi ajaksi. Oppilaan matkojen takia ei esim. tukiopetusta järjestetä.

17. Kullakin koululla on järjestyssääntöjä täydentävät pelisäännöt, ”koulun oma tapa toimia”.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä