Tavoitteita ja sisältöjä

Opetuksen sisältöjä

- Monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja -lajeja vuodenajat ja paikalliset olosuhteet huomioiden.

- Ystävällinen käytös kaikkia kohtaan, rehellisyys, omista ja yhteisistä välineistä huolehtiminen sekä työrauhan antaminen muille.

- Opetuksessa käytetään monipuolisesti vaihtelevia työskentelymuotoja, kuten yksilö-, pari- ja yhteistoiminnalliset työskentelymuodot. Toimiminen sääntöjen mukaan peleissä, leikeissä ja erilaisissa liikkumisympäristöissä.

- Liikutaan ja pelataan fair play -hengessä.

- Toimintaa, jossa oppilas kokee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja jossa hän saa kantaa vastuuta, tehdä valintoja ja päättää itseään koskevista asioista. Hyvänä esimerkkinä valinnaisaineen sisältöön vaikuttaminen ja yhdessä päätöksien tekeminen.

- Oppilas ymmärtää hygienian tarpeellisuuden ja liikunnan sekä ravinnon vaikutukset elimistöön.

Opetuksen tavoitteita

- Oppilas on fyysisesti aktiivinen, kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelee parhaansa yrittäen.

- ... osaa harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan ja havainnoida itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä
tehdä liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

- ... vahvistaa tasapaino- ja liikkumismuotojaan sekä soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

- ... vahvistaa ja soveltaa välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

- ... arvioi, ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

- ... toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

- ... osaa työskennellä kaikkien kanssa sekä säädellä toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa.

- ... toimii reilun pelin periaatteella sekä kantaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

- ... ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitojaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä