Tehtävä - Palautuskansio - Ryhmäpalautuskansio

MALLI Tehtävä

Tehtävätyökalun avulla voit kirjoittaa tehtävänannon oppilaille ja lisäksi halutessasi asettaa aikarajan palautukselle.

MUISTA, ETTÄ PALAUTUKSIA VARTEN ON LUOTAVA ERIKSEEN PALAUTUSKANSIO / RYHMÄPALAUTUSKANSIO!

MALLI palautuskansio

Tähän palautetut tehtävät näkyvät vain opettajalle (ja muille sivun ylläpitäjille) sekä palauttavalle oppilaalle.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

MALLI Ryhmäpalautuskansio

Tähän palautetut tehtävät näkyvät opettajan (ja muiden ylläpitäjien) lisäksi kaikille osallistujille (siis ryhmän oppilaille). Osallistujat voivat niin haluttaessa kommentoida toistensa töitä eli vertaispalaute mahdollista!

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.