Tee oma kasvi-, sieni- tai eläinkirja

Tietokortista omaksi kirjaksi

image.jpg
Omista tietokorteista voidaan myös valmistaa luokan oma ekirja.

Kirjan valmistamiseen voidaan käyttää esimerkiksi Book Creator-sovellusta.
Tee näin:
1. Valmistetaan sovitusta aiheesta tietokortteja.
2. Tuodaan kuvat Book Creator-sovellukseen.
3. Kirjaan voidaan myös tehdä linkkejä tai kirjoittaa lisää tekstiä.
4. Sovitaan yksi oppilas, joka koostaa muiden korteista kirjan.
5. Jaetaan kirja kaikkien oppilaiden luettavaksi.