Eliöt ja elinympäristöt

Elollinen ja eloton

image.jpg

Ympäristöstäsi voit löytää elollisia ja elottomia asioita.
Elolliset syntyvät, kasvavat, lisääntyvät ja kuolevat.
Esimerkiksi kivet, ilma, vesi ja rakennukset ovat elottomia asioita.

Lähde nyt metsästämään lähiympäristösi elollisia ja elottomia asioita.

Ohjeet elollisten ja elotonten metsästykseen

image.jpg

1. Ota kolme kuvaa jostain lähiympäristösi elottomasta asiasta ja kolme kuvaa jostain elollisesta asiasta.
2. Avaa Popplet-sovellus. Tee sovellukseen kuvan mukainen käsitekartta. Lisää ottamasi kuvat käsitekarttaan oikeille paikoilleen.
3. Palauta työsi palautuskansioon.
4. Käy katsomassa myös kavereidesi töitä ja anna heille hyvää palautetta.

Tämän työn voit tehdä yksin, parin kanssa tai pienellä ryhmällä.