TVT koulussa

TVT-pelisäännöt Kontiolahden koulussa

Tällä sivulla kerrotaan koulun TVT-resursseista (tieto- ja viestintätekniikka), joiden varassa oppilaiden on tarkoitus koulutyötään tehdä silloin kun koulutyössä TVT:aa käytetään.

Lyhyesti sanottuna:
  • oppilailla on koulutyössä kaksi tunnusta, joita pitäisi osata käyttää: koulun järjestelmien kirjautumistunnus (sama käy Wilmaan) ja oma Pedanet -tunnus.
  • Omaa puhelinta saa käyttää koulutyössä, mutta välttämätön oma puhelin ei koulussa ole. Puhelimesta tai muista omista laitteista ei saa aiheutua häiriötä koulutyölle
Alempana tällä sivulla kerrotaan yksityiskohtaisemmin koulussa voimassa olevista TVT-säännöistä ja niistä asioista, joita oppilailta odotetaan. Asiat ovat alapuolella seuraavassa järjestyksessä:
  • Oppilastunnus koulun tietokoneisiin, Wilmaan, Office 365:een ja Google Classroomiin
  • Pedanet
  • Koulun WLAN
  • Sosiaalinen media koulussa
  • Koulun iPadit
  • Kustantajien materiaalit
  • Omat puhelimet ja muut laitteet

Wilma

Oppilailla on omat Wilma-tunnukset. Niin oppilaiden kuin huoltajienkin kohdalla Wilma on tarkoitettu viestintäkanavaksi. Wilman kautta voi viestittelyn lisäksi seurata mahdollisia tuntimerkintöjään, omia henkilökohtaisia suunnitelmiaan, jos sellaisia on tehty, ja esim. koetuloksiaan. Tarkoitus on, että oppilas ei pääse käyttämään Wilmaa huoltajatunnuksilla. Oppilaan tunnuksilla ei pysty kuittaamaan nähdyksi vanhemmille tarkoitettuja viestejä tai selittämään esim. poissaoloja.

Opettajilla on käytössä Wilman eri toimintoja, kuten tuntipäiväkirja (Mitä oppitunneilla on tehty ja mitä tuli läksyksi?), arviointipäiväkirja (koenumerot) tai kalenteri (lukujärjestykestä poikkeavat tapahtumat). Ainakin koealueet ja kokeiden tulokset laitetaan järjestelmällisesti Wilmaan. Tuntipäiväkirjamerkintöjä tai läksyjä opettajat laittavat Wilmaan oman harkintansa mukaan.

Tunnus koulun tietokoneisiin, Wilmaan, sähköpostiin, Office 365 ja Google palveluihin

Kaikilla koulun oppilailla on oma henkilökohtainen tunnus, jolla kirjaudutaan Wilmaan ja koulun ATK -luokan tietokoneisiin. Tunnus on melkein kaikilla muotoa etunimi.sukunimi@oppilas.kontiolahti.fi. Tunnus on oppilaan käytettävissä koko yläkouluajan.
Wilma
Oppilailla on omat Wilma-tunnukset. Niin oppilaiden kuin huoltajienkin kohdalla Wilma on tarkoitettu viestintäkanavaksi. Wilman kautta voi viestittelyn lisäksi seurata mahdollisia tuntimerkintöjään, omia henkilökohtaisia suunnitelmiaan, jos sellaisia on tehty, ja esim. koetuloksiaan. Tarkoitus on, että oppilas ei pääse käyttämään Wilmaa huoltajatunnuksilla. Oppilaan tunnuksilla ei pysty kuittaamaan nähdyksi vanhemmille tarkoitettuja viestejä tai selittämään esim. poissaoloja.

Opettajilla on käytössä Wilman eri toimintoja, kuten tuntipäiväkirja (Mitä oppitunneilla on tehty ja mitä tuli läksyksi?), arviointipäiväkirja (koenumerot) tai kalenteri (lukujärjestykestä poikkeavat tapahtumat). Ainakin koealueet ja kokeiden tulokset laitetaan järjestelmällisesti Wilmaan. Tuntipäiväkirjamerkintöjä tai läksyjä opettajat laittavat Wilmaan oman harkintansa mukaan.

Office 365
Samalla tunnuksella oppilas kirjautuu myös Office 365 -palveluun. Office 365 on Microsoftin pilvipalvelu, johon voi kirjautua miltä tahansa verkkoon kytketyltä tietokoneelta jatkamaan esimerkiksi koulussa kesken jäänyttä työskentelyä. Palvelun kautta oppilailla on käytettävissään esim. tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja diaesitysohjelmat. Office 365:ssä oppilaalla on myös tallennustilaa pilvipalvelussa (OneDrive). Jotkut opettajat jakavat esimerkiksi monisteita sähköisinä OneDriven kautta.

Tunnuksen myötä oppilaalla on käytössään sähköpostiosoite Microsoftin Exchange -palvelussa. Oppilaat käyttävät tätä sähköpostia luultavasti melko vähän. Sähköpostia käytetään koulussa yleensäkin aika vähän, lähinnä jonkin muun oppituntikäyttöön tarvittavan tilin perustamiseen. Omaa siviilisähköpostiaan saa toki käyttää koulukäyttöön, mutta toivomme, että tunnus on silloinkin sellainen, että sen helposti yhdistää oikeaan henkilöön.

Google tunnus
Samalla tunnuksella oppilaat kirjautuvat tarvittaessa myös Googlen oppimisalustalle (Google C
lassroom), joka toimii paljolti samalla tavalla Office365:n kanssa ja tarjoaa samanlaiset palvelut.

Pääsääntöisesti oppilaat muistavat tunnuksensa ja salasanansa ATK-luokassa ongelmitta, mutta luokassa on usein joku, joka joutuu käyttämään vierastunnusta. Vierastunnuksessa on se ongelma, että sillä ei pääse pilvipalveluihin, eikä pysty tallentamaan tehtyjä töitä sellaiseen paikkaan, että niihin pääsee käsiksi myös kotoa tai toiselta koulun koneelta.

Pedanet

Pedanet (alusta, jolla tämäkin teksti on) on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä verkkoalusta opetuskäyttöön, joka Kontiolahden kunnassa, kuten monessa muussakin kunnassa, on otettu käyttöön yhdeksi verkossa tapahtuvan opetuksen alustaksi. Tarkempia tietoja voi saada esim. täältä. Pedanetin kautta käytetään joitakin koulussa käytössä olevia sähköisiä oppimateriaaleja, joten sen käyttöä oppilas ei voi välttää.

Pedanetiin oppilaan pitäisi perustaa oma käyttäjätili, ellei hän ole sitä vielä tehnyt. Tässä asiassa oppilaat tarvitsevat huoltajan apua. Pedanet –tili kuuluu perustaa itse siksi, että tunnuksen ja omaan kansioon tallennetun materiaalin on tarkoitus kulkea oppilaan mukana, vaikka oppilaitos tai kouluaste vaihtuisikin. Jos tilin perustaminen on hyvin ongelmallista, siihen voi saada tukea koululta.

Pedanetin käytössä on oppilaiden kannalta kaksi eriluonteista osaa: jokaisen oppilaan oma profiili ja koulun yhteiset sivut. Kontiolahden koulun Pedanet –sivuilla on yleisiä tiedotusasioita, mutta etenkin alustoja verkossa tapahtuvalle asioiden käsittelylle. Jos nyt menette ja selaatte sivuja läpi, huomaatte, että sisällöt ovat vielä tynkiä. Olemme vielä etsimässä alustalle hyviä käyttötapoja. Myös se hämää, että suuri (ja koulutyön kannalta mielenkiintoisin) osa sisällöstä ei näy muille kuin kirjautuneille oppilaille tai opettajille. Sivulliset näkevät vain murto-osan.

WLAN

Koulun tiloissa on useampikin langaton verkko, joista yksi on tarkoitettu oppilaiden ja opettajien henkilökohtaisten puhelimien ja muiden päätelaitteiden verkoksi. Verkon nimi on Netlandia ja sen salasanan oppilas voi pyytää opettajilta, ellei sitä vielä tiedä. Muihin verkkoihin omia laitteita ei pitäisi kytkeä, eikä sen pitäisi olla mahdollistakaan.

Facebook, Whatsapp, Instagram jne.

Koululla on omat Facebook -sivut, joita ei varsinaisessa opetuksessa juuri käytetä. Muun muassa siksi, että oppilaat ovat Facebookin omien sääntöjen mukaan alaikäisiä. Sivuilla on kuitenkin keskustelua ja esimerkiksi kuvia koulun tapahtumista. Suhtaudumme hieman samalla tavalla suureen osaan muistakin some-palveluista. Virallisessa käytössä voi olla vain sovellus tai palvelu, jonka ikäraja on 12 tai alle. Koulun oppilaskunnan ohjaavat opettajat ja tukioppilaiden ohjaajat käyttävät ko. ryhmien viestinnässä Whatsapp-ryhmiä. Tiedossamme on, että luokilla tai muilla erilaisilla oppilasryhmillä on omia itse muodostettuja Facebook- tai Whatsapp -ryhmiä. Niissä oppilaat keskustelevat asioista, jotka sattuvat olemaan mielen päällä, mutta esimerkiksi myös kyselevät ja tiedottavat toisiaan läksyistä. Ryhmät eivät ole lähtökohtaisesti huono asia, mutta virallista asemaa niillä ei voi olla. Verkossa oppilaiden välillä tapahtuvia ikäviä asioita koulu selvittää ja käsittelee, jos ne tuntuvat jotenkin kouluun liityvän.

Opettajat käyttävät opetuksessa erilaisia verkossa olevia palveluita, kuten Kahoot, Quizlet ja Padlet. Näiden käyttöön kukin opettaja ohjeistaa itse. Jos opettaja luo opetuskäyttöön keskusteluryhmän tai vastaavan jollekin alustalle, hän vastaa myös ryhmän ylläpidosta.

iPadit ja tietokoneluokat

Koululla on 130 kpl oppilaskäyttöön tarkoitettua Applen iPadia. Opettajat varaavat niitä oppitunneille varausjärjestelmän kautta samaan tapaan kuin ATK-luokkiakin. Kotiin koulun iPadia ei saa viedä. Opettajilla on henkilökohtaiset iPadit.

Koulussa on kaksi tietokoneluokkaa.

Kirjasarjojen materiaalit

Koulussa käytössä oleviin kirjasarjoihin saattaa, oppiaineesta riippuen, liittyä varta vasten räätälöityjä verkkomateriaaleja. Niihin pääsee käsiksi kustantajan sivuilta (esim. Sanomapro). Näihin materiaaleihin oppilas kirjautuu luokkatason yhteisellä oppilaan avaimella, jonka opettaja on tiedottanut.