Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunnan hallitus

Peruskouluissa toimii oppilaskunta, josta valitaan oppilaskunnan hallitus valvomaan oppilaiden etuja, ja toimimaan linkkinä oppilaiden ja opettajien välillä. Kontiolahden koulun oppilaskunnan hallitukseen kuuluu vuosittain 10–15 oppilasta, joita on kaikilta luokka-asteilta.

Oppilaskunnan hallituksen vaalit pidetään 7-luokkalaisten osalta syyslukukauden puolivälissä, jolloin hallitukseen valitaan neljä oppilasta. Ensin luokissa valitaan luokan luottamushenkilöt, luokan vanhin ja varavanhin, jotka ovat myös halutessaan ehdolla oppilaskunnan hallitukseen. Nämä luokan vanhimmat äänestävät keskuudestaan neljä jäsentä hallitukseen.

Hallitus edustaa oppilaskuntaa, eli koko kouluamme erilaisissa tilaisuuksissa. Se ideoi ja järjestää yhdessä tukioppilaiden ja muiden innokkaiden toimijoiden kanssa teemapäiviä, pitää huolta kouluviihtyvyydestä ja tuo esille oppilaiden ideoita mm. säännöllisin väliajoin järjestettävässä rehtorin tapaamisessa.

Jos sinua kiinnostaa oppilaskuntatoiminta, niin ilmoittaudu rohkeasti mukaan.

Tukioppilastoiminta

Toimintaa järjestetään koulussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton luomien suuntaviivojen mukaisesti. Tukioppilaat vaalivat koulun ilmapiiriä ja pyrkivät omalta osaltaan tukemaan seitsemäsluokkalaisten koulunkäyntiä. Tukioppilas on reipas, luotettava, toiset huomioonottava, vastuuntuntoinen ja aktiivinen. Hän ei välttämättä ole opinnoissaan kiitettävästi menestyvä "mallioppilas".

Tukioppilaat valitaan kahdeksannelta luokalta. Kullakin seitsemännellä luokalla on tukioppilaita oman luokan kummeina.

Tukioppilaiden toimintaa ohjaavat erityisopettaja Aija Vartiainen, äidinkielen opettaja Jaana Kemppi ja koulunkäyntiohjaaja Riku Ryynänen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä