MOK7 2017-2018

Luokkalehti

Jokainen 7-luokka kasaa omilla eri aineiden oppitunneillaan lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia, muistoja, kuvia, kirjoituksia yms. oman luokan luokkalehteen. Opettajat eri oppiaineissa ideoivat oppilaiden kanssa mitä luokkalehteen voitaisiin tuottaa. Esimerkiksi englannin tunnilla jokainen voi kirjoittaa tarinaa omasta harrastuksestaan englanniksi ja näin kirjoitelmista muodostuisi luokkalehteen esittely luokan oppilaista ja heidän harrastuksistaan.
Luokkalehteen on pääsy vain oman luokan oppilailla ja opettajilla. Lehden tekemisen tavoitteena on harjoituttaa TVT-taitoja, kerätä mukavia muistoja 7-luokasta tuleville vuosille ja tietysti kohottaa jokaisen luokan omaa luokkahenkeä.