MOK 9 2018-2019

MyTech-vierailutKoulumme on päässyt mukaan Teknologiateollisuus ry:n MyTech-ohjelmaan, jota kuvataan näin:

Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä ja paljon kiinnostavia teknologia-alan yrityksiä. Haluamme tukea yläkoulujen ja lukioiden yhteistyötä ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen sekä yritysten kanssa, jotta oppilailla olisi enemmän tietoa ja syvällisempää ymmärrystä koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksista.

Käynnistämme yläkouluille ja lukioille ohjelman, jonka keskeisessä osassa on ilmiölähtöinen projektityö koulusssa ja tutustuminen teknologia-alan yrityksiin ja oppilaitoksiin. Matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti toteutetaan omassa koulussa tavallisten oppituntien puitteissa. Ohjelmaan sisältyy projektipäivä, jonka aikana oppilaat tekevät opintokäynnin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ja teknologiayritykseen. 

Ohjelmassa ovat mukana:

 • Lukiot ja yläkoulut, jotka toteuttavat projektit
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka antavat lisää sisältöä projektin teemalle ja esittelevät opintomahdollisuuksia 
 • Yritykset, jotka esittelevät opintokäynneillä, miten projektien teemoja on ratkaistu käytännössä

 

Ohjelman kautta olemme saaneet yhteistyökumppaneita ja Teknologiateollisuus ry. maksaa vierailuista syntyvät kuljetuskustannukset. MyTech-ohjelman vierailut liittyvät Kontiolahden koulussa yhdeksäsluokkalaisten monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ”Yrittelijäisyys ja työelämätaidot”. Aihepiiri kytkeytyy MyTech-teemaan tulevaisuuden elinympäristö. Oppitunneilla ennen ja jälkeen vierailujen työstetään aihepiirin teemoja sekä tuotetaan oppimistarina julkaistavaksi MyTech-sivustolla. Vierailuilla kerrotaan, miten yritys/oppilaitos osaltaan liittyy tulevaisuuden elinympäristön rakentamiseen tai tulevaisuuden elinympäristössä toimimiseen sekä toisaalta millaista osaamista työntekijöiltä odotetaan nyt ja mikä tulee korostumaan tulevina vuosina. Kuulemme myös urapolkutarinoita ja näemme tuotantotiloja ja oppimisympäristöjä. 

MyTech-vierailupäivän rakenteeksi on suositeltu ensin yritysvierailua ja sitten oppilaitosvierailua ja meillä ne toteutetaan pääsääntöisesti seuraavasti:

klo 11:15-12:45 yritysvierailu (yksi seuraavista: Abloy, John Deere, Valamis Group)

klo 13:00-14:30 oppilaitosvierailu (joko Karelia-AMK tai UEFin Luma-keskus)

 Luokkakohtaiset vierailupäivät tiedotetaan erikseen. Osa luokista vierailee eri päivinä yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Yritysesittelyt

Yritysesittelyvideo kertoo yrityksen toiminnasta, sen tuotteista ja palveluista sekä niiden laadusta.

Yritysesittelyvideo voi olla:

 • yrityksen yleisesittely
 • tuote-esittely
 • palvelun kuvaus
 • prosessin kuvaus
 • henkilöpainotteinen

Mieti etukäteen, kuinka paljon ja miten painotat ihmistä (johtajaa), miten asioita. Varaudu siihen, etteivät kaikki halua esiintyä videolla!

Suunnittele etukäteen, millaisen videon aiot tehdä. Tee siis ns. kuvakäsikirjoitus eli mitä kuvaat ja kuinka paljon aiot kuvata kohdetta.

Mieti myös tarkkaan seuraavia asioita:

 • tarvitsetko “kamerajalan”, jolloin kuva pysyy vakaana.
 • kuvakoko, ettet sorru liialliseen zoomailuun ja kuvakoko on riittävän suuri esim. haastattelussa.
 • riittääkö valo, ettei kaikki jää hämärän peittoon.
 • äänen laatu. Tarvitaanko mikkiä?

Haastattelua varten sinun pitää laatia kysymykset, jotka lähetät yrittäjälle etukäteen.

Haastattelijan kannattaa esittää avoimia kysymyksiä, jotka antavat haastateltavalle tilaa puhua vapaasti.

Esimerkkejä avoimista kysymyksistä:

 • Milloin yrityksenne on perustettu?
 • Miksi ryhdyit yrittäjäksi?
 • Missä yrityksenne toimii?
 • Paljonko teillä on työntekijöitä?
 • Mitä yrityksenne valmistaa?
Tehtävä
Luo valitsemastasi yriyksestä yritysesittelyvideo yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Saat koululta iPadin kuvaamista varten. Editointi tehdään iMovie-ohjelmalla koululla opettajan ohjauksessa. Kuvatut materiaalit käydään tallentamassa musiikkiluokan iMacille iDropin avulla.

Yritysesittelyvideot

Valmiiden yritysesittelyvideoiden palautukset tänne.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.