Kodin ja koulun yhteistyö

Wilma-merkintöjen päivitetty ohje HUOLTAJILLE

Kuinka käytää huoltajien Wilmaa?

Huoltajien käyttämät Wilma-merkinnät päivittyivät syksyn 2021 alussa. Halusimme muuttaa Wilma-merkintävaihtoehtoja, jotta voimme antaa oppilaille entistä tarkempaa palautetta koulupäivän ja oppimisen sujumisesta.  

Selvitettävä (punainen) 

 • Huoltaja saa ilmoituksen selvitettävästä poissaolosta. 

Vaihtoehdot ovat: 

 • Selvitetty poissaolo (vaaleanvihreä): Oppilaalla on ollut asiallinen syy olla poissa tunneilta. Selvitä tekstikenttään poissaolon syy. 
 • Sairas (tummanvihreä): Oppilas on poissa koulusta terveydellisistä syistä. Wilmaan ei tallenneta sairauspoissaolon tarkkaa syytä. 
 • Luvaton poissaolo (musta): Oppilaan poissaololle ei ole luvallista syytä.  
 • Sote (eli sosiaali- ja terveyspalvelut, vaaleanvioletti): Oppilaalla on varattu aika koulupäivän aikana. Käynnistä ilmoitetaan ennakkoon luokanohjaajalle. 

Lisäksi: 

 • Jos oppilaalle on annettu jälki-istunto, siitä tulee huoltajalle ilmoitus Jälki-istunto annettu. Huoltajan tulisi kuitata merkinnällä Jälki-istunto, huoltaja kuitannut nähdyksi. 
 • Kurinpidollisia merkintöjä (kuten Opiskeluvälineen unohtaminen, Kotitehtävät tekemättä tai Oppitunnin häiritseminen, tms.) ei tarvitse kuitata. Ne ovat huoltajille tiedoksi.  
 • Jos merkintöjä alkaa kertyä, luokanohjaaja käy oppilaan kanssa kasvatuskeskustelun. Pidetystä kasvatuskeskustelusta tehdään Muu huomio-merkintä. Kasvatuskeskustelulomake löytyy Wilman Tuki-välilehdeltä. 
 • Jos kasvatuskeskustelusta huolimatta merkintöjä kertyy, annetaan jälki-istuntoa. Silloin luokanohjaaja merkitsee jälki-istunnon syyksi Liikaa Wilma-merkintöjä. Kuitatkaa tieto nähdyksi valitsemalla Jälki-istunto, huoltaja kuitannut nähnyksi.

Lyhyesti arvioinnista

Koulun Pedanet-sivuille on koottu oppiainekohtaiset kuvaukset arvioinnista. Klikkaamalla oppiainetta ja sen alta löytyvää arviointiin liittyvää otsikkoa pääset lukemaan ko. oppiaineen kuvauksen. Linkki kirjoitettuna: https://peda.net/kontiolahti/kontiolahden-koulu/oppiaineet.

Syystiedotteesta löytyy tietoa tukiopetuksesta ja erityisopetuksesta.

Jos näyttää siltä, että oppilaalla on vaara saada hylätty-arviointi lukuvuosi- tai päättötodistukseen, toimimme seuraavasti

 • Aineenopettaja tiedottaa asiasta oppilasta ja huoltajaa heti, kun huoli oppimäärän hylätyksi tulemisesta herää, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä -> oppilas saa kotiin vietäväksi "Nelosvaroitus"-lomakkeen. Kopio lomakkeesta annetaan tiedoksi rehtorille, erityisopettajalle ja opolle. 
 • Nelosvaroituksessa perustellaan huoli ja yksilöidään puuttelliset näytöt ja suoritukset. 
 • Oppilaalle laaditaan suunnitelma siitä, millaisilla toimenpiteillä hän saavuttaa hyväksytyn arvosanan. 

Joensuun seudun yhteinen arviointiopas huoltajille löytyy on alla. Siinä käydään lyhyesti läpi seuraavat aiheet:

 • Arvioinnin yleiset periaatteet
 • Mihin arviointi perustuu?
 • Mitä arvioidaan?
 • Miten arvioidaan?
 • Oppimiskeskustelut
 • Valinnaisten tuntien ja valinnaisaineiden arviointi
 • Arviointi eri vuosiluokilla

Valtakunnallisen opetussuunnitelman oppilasarviointia koskeva luku löytyy opetushallituksen sivuilta osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/arviointiluku-6-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi.

Päättöarvioinnin kriteerit on koottu tänne: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-ja-uudet-paattoarvioinnin-kriteerit

Yhteistyömuotoja koulussamme

Kodin ja koulun yhteydenpito tapahtuu pääosin Wilman kautta. Wilmasta näkee oppilaan tiedot, lukujärjestykset, kokeet, arvioinnit, opettajat ym. tarvittavat tiedot. Wilmasta löytyy lomake Poissaoloanomus, yli 5 päivää.

Huoltajan Wilma-tunnukset ovat henkilökohtaiset. Oppilailla on omat Wilma tunnukset. 

7 lk
syyskuu vanhempainilta
tammikuu valinnaisaineilta huoltajille ja oppilaille 
tammi-helmikuu oppimiskeskustelut lv, oppilas, huoltaja

8 lk 
syksy vanhempainilta
erikseen sovittuna oppimiskeskustelu

9 lk 
syksy vanhempainilta jatko-opinnoista
kevät jatko-opintojen esittelyilta
erikseen sovittuna oppimiskeskustelu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä