ET etäopetus

Kontiolahden kunnan elämänkatsomustiedon etäopetus

Lukuvuonna 2017-2018 Kontiolahden kunta toteutti etäopetuksen pilottikokeilun. Kokeilu koski alakoulun elämänkatsomustiedon opetusta ja kokeilussa oli mukana kolme alakoulua: Ahokkala, Onttola ja Varparanta. Etäopettajana toimi Liisa Itäniva ja opetus tapahtui Kontiolahden koulun tiloista etäyhteyksien kautta alakouluille.

Etäopetuskokeilua jatketaan lukuvuoden 2018-2019 ajan. Kokeilussa ovat mukana samat alakoulut kuin ensimmäisenä kokeiluvuotena. Perusteena jatkolle on etäopetuksen kehittäminen osana Kontiolahden kunnan perusopetusta.