Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas/opiskelijahuollon ydin - pidetään huolta!

Oppilashuollolla / opiskelijahuollolla tarkoitetaan:
Oppilaan / opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto on ensisijainen opiskeluhuollon muoto. Siihen kuuluvat toimintakulttuuri ja toimet, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jota ovat opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut, kouluterveydenhuollon palvelut, lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen).

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltotyötä toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali-ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Konneveden oppilashuollon ryhmät

Oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä
* vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista
* vakituiset jäsenet: sivistystoimenjohtaja Kati Laine-Rissanen (koollekutsuja), sosiaalityöntekijä Perttu Lång, kuraattori Marko Savolainen, opo Tuovi Liimatainen, vapaa-aikasihteeri Vesa Jämsen ja terveydenhoitaja Tiina Hämäläinen.

Konneveden koulujen oppilashuoltoryhmä
* keskeisenä tehtävänä yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen ja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja edistäminen
* vakituiset jäsenet: rehtori Anna-Maria Nurmi (koollekutsuja) ja apulaisrehtori Mari Jämsen , Virpi Janhunen Hytölän koulusta, Riikka Vahteala Istunmäen koulusta, erityisopettaja Riikka Kokko, erityisopettaja Saija Ylikotila, kouluterveydenhoitaja Tiina Hämäläinen, koulupsykologi Jenni Eskelinen, perheohjaaja Tuija Mehto (sijaisena Riikka Vatanen), vapaa-aikasihteeri Vesa Jämsen, kuraattori Marko Savolainen ja opinto-ohjaaja Tuovi Liimatainen.

Lapunmäen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä (perustettu 8/2018)
* Lapunmäen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmä työskentelee koulukeskuksen yhteisöllisen oppilashuollon vahvistamiseksi. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja, varmistaa tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtaaminen kaikilla kouluasteilla. Oppilashuoltoryhmässä pyritään ratkaisukeskeisyyteen. Oppilashuoltoryhmän työskentelystä tiedotetaan niin työyhteisöä, oppilaita kuin huoltajiakin.
* Oppilashuoltoryhmä kokoontuu useamman kerran lukukaudessa.
* vakituiset jäsenet: rehtori Anna-Maria Nurmi, apulaisrehtori Mari Jämsen, erityisopettajat Riikka Kokko ja Saija Ylikotila, erityisluokanopettaja Maija Sundvall, varhaiskasvatuksen kiertävä erityisopettaja Tiina Vaskelainen, kuraattori Marko Savolainen, opinto-ohjaaja Tuovi Liimatainen, koulupsykologi Jenni Eskelinen ja kouluterveydenhoitaja Tiina Hämäläinen.

Monialaiset asiantuntijaryhmät

* toimivat yksittäisen oppilaan/opiskelijan tasolla
* kootaan tapauskohtaisesti, ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
* yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa, oppilaan/opiskelijan tai huoltajan suostumus
* asiat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen. 

Oppilashuollon aamukahvit on epävirallisempi kohtaamispaikka lasten ja nuorten kanssa työskenteleville kunnan, seurakunnan ja järjestöjen työntekijöille. Näitä tapaamisia pidetään Lapunmäellä noin kerran kuukaudessa ja näissä tilaisuuksissa vaihdetaan ajankohtaisia kuulumisia ja kehittämistarpeita yhteisöllisestä näkökulmasta. Aamukahvien aikatauluista viestittää rehtori Anna-Maria Nurmi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä