Koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattoripalvelut Kivijärvellä

Koulukuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen. Kivijärvellä kuraattorin työtä tekee koulukuraattori. Hän työskentelee myös Karstulassa ja Kannonkoskella. Lisäksi käytettävissä on tarvittaessa vastaavan kuraattorin palvelut. Vastaava kuraattori vastaa Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken koulupsykologi- ja kuraattoripalveluista.

Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin. Koulukuraattori on koulun työntekijä ja koulussa työskentelevä sosiaalialan ammattilainen. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta yseihin saakka (myös muita opiskelijoita oman opiskelupaikkakunnan järjestämänä)

Mitä koulukuraattori tekee?
Koulukuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu oppilastyö ja tukikeskustelut, luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely, vanhempainillat, tapahtumat, jne.), kodin ja koulun yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin sekä oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi olla mukana pohtimassa esimerkiksi oppilaan koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun sekä kiusaamiseen liittyviä asioita. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

Koulukuraattori työskentelee Kivijärvellä pääasiassa tiistaisin ja ½pv torstaisin. Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja yhteydenottopyynnöt ovat toimivia yhteydenpitotapoja minä viikonpäivänä tahansa.

Yhteystiedot:

Koulukuraattori
puh. 044 459 6678

Vastaava kuraattori
puh. 044 459 6593

kkp.jpg