Tehostettu tuki

Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikai-sesti useita tukimuotoja, on hänelle annettava tehostettua tukea. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

Tehostettu tuki luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tärkeää on, että oppilas saa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä laadultaan ja määrältään yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti.

Tehostetun tuen tavoitteena on huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessaan ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä.