Näitä asioita painotan...

Alla on esitetty mahdollisia koekysymyksiä syksyn toiseen biologiankokeeseen. Itse kokeessa kysymys voi olla toisenlainen; piirrä, nimeä, arvioi tms. Itse asian opiskelu on siis tärkeintä - ei kysymys.

- Työniloa, Pekka

1. Mitä merkityksiä on metsän selkärangattomilla?
2. Mitä hyötyjä on metsän kulotuksesta?
3. Mihin ryhmiin linnut voidaan jakaa muuttohalukkuuden mukaan?
4. Mihin ryhmiin linnut voidaan jakaa ravintonsa mukaan?
5. Millainen on petolintujen ulkonäkö?
6. Miten pöllöjen ravintoa selvitetään?
7. Mitä hyötyä tiaisille on niiden talvisesta sekaparvesta?
8. Mitkä seikat käynnistävät lintujen muuton?
9. Mitä keinoja linnut käyttävät suunnistaessaan muuttomatkalla?
10. Miksi hirviä metsästetään?
11. Suomen suurpedot (ravinto, kanta)?
12. Mihin ryhmiin nisäkkäät voidaan jakaa ravintonsa mukaan? Mainitse kustakin ryhmästä esimerkkieläin.
13. Millä eri tavoin eläimet oppivat?
14. Mitä tarkoitetaan leimautumisella (esim.)?
15. Mitä tarkoitetaan ehdollistumisella (esim)?
16. Mitä hyötyä eläimille on elämisestä laumassa/parvessa?
17. Millaisia uhkia/riskejä talvi tuo eliöille?
18. Miten kasvit valmistautuvat talveen?
19. Miten eläimet valmistautuvat aktiivisesti talveen?
20. Miten eläimet valmistuvat passiivisesti talveen?
21. Määrittele seuraavat biologiaan liittyvät termit/käsitteet:
# feromoni  # määrityskaava # maahengitys # muuttoaura # tulokaslaji
# vaistotoiminta # halla # tykky # verkkosilmä # hemolymfa # avainärsyke