Mahdollisia koekysymyksiä 2019

2. teoriakoe, syksy 2019

Alla on esitetty mahdollisia koekysymyksiä yläkoulun vesibiologia –kurssista. Itse kokeessa kysymystyyppi voi olla erilainen, esim. nimeä kuvaan, piirrä, yhdistä, tms. Anteeksi mahdolliset kijroitushirveet.

1. Millainen on kalan rakenne?

2. Mitä aisteja kaloilla on?
3. Miksi kalat tuottavat paljon jälkeläisiä?
4. Mitä tarkoitetaan "ympäristömyrkkyjen rikastumisella" ravintoverkossa?
5. Opettele nimeämään kalan evät ja kerro mikä on kunkin evän merkitys kalalle.
6. Miten kalan suun rakenne kertoo kalan ravinnon? Esimerkkejä.
7. Mitkä ovat kalojen aistit?
8. Miten tunnistat tuoreen kalan esim. kaupassa?
9. Opettele tunnistamaan kalan ruumiinontelon elimet ja selittämään niiden merkitys kalalle.
10. Miten kalan ikä voidaan määrittää?
11. Miksi sammakoita ei pidetä täysin sopeutuneina elämiseen maalla?
12. Miten matelijat eroavat sammakkoeläimistä?
13. Mitkä ominaisuudet mahdollistavat lintujen lentämisen?
14. Millaisia sopeumia linnuilla on elämiseen vesiympäristössä?
15. Mitkä ovat vesilintujen ravinnonhankintatavat? Opettele esimerkkilaji kustakin.
16. Mistä seikoista tunnistat puolisukeltajat, sukeltajat, syöksysukeltajat ja kahlaajat?
17. Selitä ravinnonkulku lintujen ruoansulatuskanavassa.
18. Opettele munan rakenne.
19. Mitä tarkoitetaan siipirikkokäyttäytymisellä?
20. Mitä hyötyä linnuille on pesimisestä yhdyskunnissa?
21. Mitä sopeumia nisäkkäillä on elämiseen vedessä?
22. Ovatko seuraavat eläimet ihmisen kannalta hyöty- vai haittaeläimiä? Perustele vastauksesi.
SAUKKO, MAJAVA(-T), MINKKI, PIISAMI
23. Millainen on piisamin pesä?
24. Mitkä Suomessa tavattavista vesinisäkkäistä eivät ole endeemisiä (kotoperäisiä, alunperin peräisin Suomesta)?
25. Määrittele seuraavat käsitteet:
# ulkoinen hedelmöitys  # kutu  # regeneraatiokyky  # kylkiviiva-aisti  # rasvarauhanen (linnuilla)
# sisäinen siitos  # ruskuaispussi  # rasvaevä  # mäti  # maiti  # kylmänhorros  # tasalämpöinen
# siivilänokka  # soidin  # pesäpakoinen  # sulkasato  
# vaihtolämpöinen  # kutu  # vesiviljely