Viikkotehtävä viikolle 50: Mitä tiedät Runebergistä?

KIRJAUDU PEDA.NET -TUNNUKSILLA!! NIMETTÖMIÄ VASTAUKSIA EI VOI LÄHETTÄÄ!!

1. Runeberg kirjoitti




2. Runeberg ei toiminut elämänsä aikana




3. Vänrikki Stoolin tarinat ovat




4. Sven Dufva oli




5. Runebergiä kutsutaan




6. Ensimmäistä romantiikan aaltoa Suomen taiteessa kutsuttiin




7. Romantiikan piirteisiin ei kuulu




8. Runeberg oli elinaikanaan




9. Vänrikki Stålin tarinoihin ei kuulu runo nimeltä




10. Oi maamme, Suomi synnyinmaa! Soi sana...


Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.