Nuorisotoimi

Kittilän Nuorisotoimi järjestää nuorille toimintaa läpi vuoden

Nuorisotoimi järjestää nuorille retkiä,leirejä, kerhotoimintaa sekä pitää avoinna kahta nuorisotilaa. Nuoret ovat osallisena toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Nuorisotoimi vastaa kunnan etsivästä nuorisotyöstä sekä ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa.