Liikuntatoimi

Liikuntatoimi edistää liikunnan harrastamista

Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista.

Juha Marletsuo
Liikuntasihteeri

puhelin 040 573 1123
juha.marletsuo(at)kittila.fi