1.12.

Sanomalehtipäivä/Tidningsdagen 📰

Ennakkovalmistelut

  • Tutustukaa päivän sisältöön ennakkoon ja suunnitelkaa sisältö osaksi päivää 
  • Osallistakaa perheitä sanomalehtien ja pussien keräämiseen
  • Pohtikaa, paljonko materiaaleja tarvitaan
  • Huolehtikaa, että sanomalehdet ovat puhtaita ja käyttökelpoisia 

Tarvikkeet

  • Sanomalehtiä vähintään 1 x lasten lukumäärä, mielellään enemmän
  • Muovipusseja vähintään 1 x lasten lukumäärä, mielellään enemmän
  • Musiikkia 
  • Teippiä 


Förberedelser

–Bekanta er på förhand med dagens innehåll och planera innehållet så att det är en del av dagen 

–Engagera familjerna i insamlingen av dagstidningar och påsar 

–Fundera på hur mycket material ni behöver 

Se till att dagstidningarna är rena och användbara

Tillbehör

–Dagstidningar minst 1 x antalet barn, helst fler 

–Tejp 

–Plastpåsar minst 1 x antalet barn, helst fler 

–Musik 
Sisältö/Innehåll

Aamupiirissä/Vid morgonsamlingen: 


Lehden tutkiminen: Mitä asioita lapset löytävät lehdestä? Lukekaa yhdessä ajankohtainen ja lapsia kiinnostava uutinen. 

Undersök tidningen 

Vad hittar barnen i tidningen? Läs tillsammans en aktuell nyhet som intresserar barnen. 

 


Häntäpallojen ohje: Mytätätkää sanomalehden sivu ja laittakaa mytty muovipussin sisään. Tehkää solmu lähelle myttyä, niin että pallolle jää mahdollisimman pitkä häntä. Häntäpallot ovat pehmeitä ja niitä voi hyödyntää myös pienissä sisätiloissa. Häntäpallon voi tehdä läpinäkyvään pussiin tai sitten eri värisiin muovipusseihin, jolloin palloja voi hyödyntää esim. luokittelun harjoittelussa. 

Anvisningar för svansboll 

Skrynkla ihop en sida av tidningen till en boll och sätt bollen in i en plastpåse. Gör en knut nära bollen, så att bollen får en så lång svans som möjligt. Svansbollar är mjuka och de kan användas också i små rum. Du kan laga en svansboll i en genomskinlig påse eller i plastpåsar i olika färger. Då kan bollarna användas t.ex. för att öva sortering. 
Sanomalehtimailojen teko: Rullatkaa sanomalehti ja teipatkaa rulla mailaksi. Mitä vähemmän sanomalehteä käytetään ja mitä väljempi rulla siitä tehdään, sitä pehmeämpi maila on. Pehmeällä ja taipuisalla mailalla voi pelata myös sisätiloissa. Mailat voivat toimia myös keihäinä sekä sählymailoina. 

Gör slagträn av tidningar 

Rulla en dagstidning och tejpa den till ett slagträ. Ju mindre tidning som används och ju glappare rulle man gör, desto mjukare är slagträt. Med ett mjukt och böjligt slagträ kan man spela också inomhus. Slagträna kan också fungera som spjut och innebandyklubbor. 


Siirtymätilanteissa/I övergångssituationer: 


Sanomalehtiviesti
: Lattia on laavaa eikä siihen saa osua. Voisiko kahdella sanomalehtisivulla edetä laavan yli hyppäämällä sanomalehdeltä toiselle ja siirtämällä takana olevan lehden palan eteen. Isommassa ryhmässä voidaan kokeilla tiimityötä lisäämällä sanomalehtisivujen määrää. 

Tidningsstafett

Golvet är lava och man får inte röra det. Kan man ta sig över lavan på två tidningssidor genom att hoppa från tidning till tidning och flytta tidningsbladet bakifrån fram. I en större grupp kan man prova på samarbete genom att öka antalet tidningssidor. 

 Odotustilanteissa/I väntesituationer: 


Sanomalehtitanssi: Musiikin soidessa tanssitaan sanomalehden sivun päällä. Kun musiikki lakkaa, laitetaan sivu kahtia ja musiikin jatkuessa tanssitaan. Miten pienellä sanomalehtipalalla pystytte tanssimaan? 

Tidningsdansen 

När musiken spelar dansar man på en tidningssida. När musiken stannar, delar man sidan itu och när musiken fortsätter dansar man. Hur liten tidningsbit kan ni dansa på? 
Hesarihitit: Pomputtele sanomalehtimailalla tai kädellä ilmapalloa. Monta pomputusta saat? Istu parin kanssa vastakkain. Välissänne voi olla jokin este "verkkona". Saatteko syöteltyä ilmapalloa verkon yli? 

Husushits
Studsa en ballong med tidningsslagträt eller handen. Hur många studsar får du? Sitt mitt emot ditt par. Ni kan ha ett hinder som ”nät” mellan er. Kan ni passa ballongen över nätet? 


Ulkoilussa/Utomhus: 


Kujajuoksu: Leikkijät asettuvat viivalle, josta juoksevat toiselle viivalle heittäjien merkistä. Heittäjät asettuvat sivuun häntäpallojen kanssa ja antavat juoksijoille än-yy-tee-nyt –merkin! Juoksijat yrittävät päästä toiselle viivalle ilman häntäpallojen osumia. Vaihdetaan heittäjien ja juoksijoiden roolia. 

Gatloppet 

Deltagarna ställer sig på en linje och springer till en annan linje när kastarna ger signal. Kastarna står på sidan med svansbollarna och ger löparna signalen klara, färdiga, gå! Löparna försöker ta sig till den andra linjen utan att bli träffade av svansbollarna. Byte av rollerna som kastare och löpare. 

 


Hyppy tuntemattomaan: Aikuiset pitävät sanomalehden kulmista kiinni, joka on asetettu tuolin päähän. Lapsi seisoo tuolin reunalla ja hyppää sanomalehden päälle. Sanomalehti repeää ja lapsen jalat tavoittavat maan pinnan. 

Ett hopp i det okända 

Vuxna håller i hörnen av tidningen som placerats i ändan av en stol. Barnet står på stolkanten och hoppar på tidningen. Tidningen rivs sönder och barnets fötter når marken. 
Lyönnin harjoittelu sanomalehtimailalla: Aikuinen pitää häntäpallon päästä kiinni ja lapsi yrittää osua mailalla palloon. Aluksi aikuinen ei päästä pallosta irti. Kun lyönti alkaa sujua, aikuinen päästää pallosta irti. Miten pitkälle pallo lentää? Muistakaa harjoitella lyöntiä sekä oikealta että vasemmalta puolelta. 

Öva slag med tidningsslagträt 

En vuxen håller fast svansbollen och barnet försöker träffa bollen med slagträt. Först släpper den vuxna inte taget om bollen. När slaget börjar fungera, släpper den vuxna taget om bollen. Hur långt flyger bollen? Kom ihåg att träna slaget både från höger och vänster. KATSO SKILLILATAAMON VINKIT TAIDON OPPIMISEEN! 

Se Skillilataamos tips hur du lär dig talangen, här ovan!

Mitä muuta tekemistä lapset keksivät sanomalehdillä tai niistä tehdyillä välineillä?

Vad annat hittar barnen på att göra med tidningarna eller redskap som skapats av dem?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä